Trees van Montfoort

De dagbladen Trouw en het Nederlands Dagblad hebben het lovend gerecenseerde boek “Groene theologie” verkozen als beste Theologische Boek van het jaar 2019. Volgens de jury is het een ‘hyper-urgent en noodzakelijk boek’. De jury: “(…) Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig, want met braaf rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer.” De ecologische crisis vraagt volgens Van Montfoort om een herbezinning in denken, doen én geloven. Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. De auteur verwoordt een andere visie op de natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt zij dat in het wereldbeeld van de Bijbel niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. Zij laat daarbij zien hoe de Bijbel vanuit ecologisch perspectief kan worden gelezen. “Groene theologie” biedt daarbij ook een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie en maakt academische ontwikkelingen en discussies over christendom en ecologie toegankelijk. Een bijzonder informatief en helder geschreven boek en een inspiratiebron voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Ze was hoofd van de afdeling Voorlichting van de PKN, hoofdredacteur van Kerk & Israël Onderweg en werkte als radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN.

 

De Bibliotheekcommissie

Catalogus bibliotheek Kloosterkerk

U kunt de catalogus van de bibliotheek van de Kloosterkerk raadplegen op de website van de Kloosterkerk:  Kloosterkerk. Er wordt gewerkt aan het actualiseren van deze catalogus. Uiteraard kunt u met vragen ‘s zondags terecht bij de bibliotheektafel in de wandelruimte.