We hadden grootse plannen om het 100-jarig bestaan van de gemeente van de Kloosterkerk te vieren. We hoeven aan niemand uit te leggen dat het merendeel van die activiteiten geen doorgang kan vinden.

Gelukkig mogen we sinds enkele weken weer met iets meer dan 100 mensen per dienst samenkomen. Om in het jubileumweekend van de 100-jarige gemeente van de Kloosterkerk zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven naar de kerk te komen, organiseert de jubileumcommissie drie bijzondere getijdenvieringen, in nauwe samenwerking met onze predikanten en kerkmusici. We zouden maar wát graag alternatim musiceren, in beurtzang tussen koor en gemeente, maar helaas is dat nog niet mogelijk. Laat het u er niet van weerhouden mee te vieren en de muziek haar verkondigende werk te laten doen!

GELOOF – zaterdag 19 september om 17.00 uur

We starten met een vesperdienst die terugblikt op de vorm(en) die in de Duinoordkerk gebruikelijk waren. De orde van dienst voor een avondgebed uit de Duinoordkerk zal gevierd en gezongen worden. Maar op muzikaal gebied is niet alles oud wat er klinkt. De Preces en Responses uit het Liedboek (nr. 191) op tekst van Sytze de Vries en in een toonzetting van Daniel Rouwkema sluiten naadloos aan bij deze vorm. Ook zal het Magnificat (Lofzang van Maria) gezongen worden en klinkt Anton Bruckner’s Locus Iste als motet. De oplettende bezoeker zal de liturgie voor dit avondgebed herkennen als een Evensong zoals deze sinds enkele jaren in de Kloosterkerk gevierd wordt. Een klein vocaal ensemble bestaande uit zangers uit de Kloosterkerk verzorgt de liturgie onder leiding van cantor Daniel Rouwkema; Geerten van de Wetering bespeelt het orgel.

HOOP – zondag 20 september om 10.00 uur

Willem Barnard (1920-2010) schreef:

Liefhebben en geloven

zijn met elkaar verwant

en met de hoop verweven,

een tijdelijk verband.

Toch zal de hoop vervliegen,

geloof zal zijn gedaan,

– wat overblijft is liefde.

Zo breekt de ochtend aan.

Op zondagochtend zal een combinatie van getijdendienst en hoofddienst worden gehouden, met een actieve bijdrage van en voor onze jongeren. Koorzangers uit het midden van de gemeente zullen hun medewerking verlenen. Ds. Rienk Lanooy leidt de viering. Het jubileumlied zal weer met een strofe worden verrijkt en wellicht vinden de stenen uit de jubileumviering van vorig jaar vandaag hun weg naar buiten?

LIEFDE – zondag 20 september om 17.00 uur

Op zondagmiddag sluiten we het jubileumweekend af met een vesper waarin (liturgische) grenzen en mogelijkheden van de aloude vesper zullen worden verkend: nieuwe vormen in een eeuwenoude traditie. Er zal veel muziek klinken, van oud (Gregoriaans) tot nieuw (compositie en improvisatie). Bovendien zal de inspirerende ruimte van de Kloosterkerk op verschillende manieren gebruikt worden. Zo kunnen de aanwezigen door muziek, woorden en de ruimte worden meegenomen. Muzikale medewerking wordt verleend door Kaspar Kröner (alt), Joe Puglia (viool) en Geerten van de Wetering (orgel).

Het aanmelden voor deze getijdenvieringen kan op dezelfde manier als het aanmelden voor de wekelijkse erediensten via reserveren@kloosterkerk.nl . Geeft u daarbij duidelijk aan voor welke viering(en) u zich aanmeldt?

Laat u verrassen door de vermenging die kan ontstaan tussen architectuur, kunst, woord en muziek! Alleen mét u kan de 100-jarige gemeente van de Kloosterkerk de toekomst tegemoet blijven spelen, zingen en vieren!

Namens de jubileumcommissie,

Ellen van der Sar