Dinsdag 26 september om 18.00 uur

Op dinsdag 26 september is er een gemeentemaaltijd met als thema ‘De Thuisgevers’

De Thuisgevers zetten zich in voor statushouders die recht hebben op een woning maar lang moeten wachten op een nieuw thuis. Het is een initiatief van de PKN en geboren in Kampen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert dit plan en de plaatselijke gemeentes zijn betrokken. Ook de diaconie van de Kloosterkerk wil dit initiatief steunen met bekendheid en hulp waar mogelijk én door daadwerkelijk een Thuis te bieden. Op 26 september staat de dan geplande gemeentemaaltijd in het teken van voorlichting, werkmethode van de Thuisgevers, ontwikkelingen in Den Haag en omgeving, gesprek aan tafel, en het verkennen van de mogelijkheden om als vrijwilliger een bijdrage te leveren.

Tijdstip van aanvang is 17.30 uur (inloop met een drankje), start maaltijd is om 18.00 uur. Kosten van de maaltijd zijn €15 (met bijdrage voor het project).

Aanmelden kan via email: diaconie@kloosterkerk.nl; onder vermelding van Thuisgevers en aantal deelnemers, gaarne de bijdrage van €15 p.p. overmaken op rekeningnummer: NL89 INGB 0002 8471 14, Stichting Diaconie Kloosterkerk.

Zie ook het interview met de diakenen in De Klooster.