Eén van de leuke dingen van het redactiewerk is dat je in een vroeg stadium kennismaakt met nieuwe functionarissen binnen de Kloosterkerk. Zo hebben we een digitaal gesprek met de nieuwe penningmeester, Irma Neleman (52 jaar). Irma en haar man Robbert bezochten eerst de cantatediensten. Toen – 21 jaar geleden – hun zoons Guido en Peter werden geboren, lieten zij hen dopen in de Kloosterkerk. Ook hun jongste zoon Rogier is er gedoopt. Ze werden actief als oppasouders en Irma voegde zich daarna bij de kinderdiensten. En nu is Irma dus penningmeester. Die nieuwe functie sluit goed aan bij haar huidige werk binnen de gemeente Den Haag en de functies, die ze elders heeft vervuld. Ze is gewend naar het verhaal achter de cijfers te kijken. “Ik stel daarvoor de drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat kost dat? In die volgorde. We moeten vervolgens afwegingen maken in de middelen die we hebben: tijd en geld. Hoe besteden we de beschikbare tijd van predikanten, medewerkers en vrijwilligers en hoe ver reikt onze financiële polsstok. Met de gegeven tijd en financiële middelen moeten we soms weer terug naar de W-vragen om ambities bij te stellen die wel passen. ”Zelf heb ik de ambitie om het werk dat mijn voorganger gedaan heeft te continueren en verder uit te bouwen. Daarom is het aankomende beleidsplan zo belangrijk: hierin moet een juiste balans komen van ambities, concrete acties en kosten voor de komende jaren.  Mijn rol is om te toetsen of zaken haalbaar en betaalbaar zijn en blijven.

De Kloosterkerk is zelfstandig en moet zelf financieel zien rond te komen. De inkomsten komen hoofdzakelijk uit ledenbijdragen en uit de verhuur van het gebouw. Aan de kostenkant zien we voornamelijk vaste kosten in de vorm van betaalde medewerkers en de kosten voor het onderhoud van het gebouw. Met een begroting van rond de 600.000 EUR, is het een uitdaging om deze kosten in balans te brengen met de inkomsten. “Ik ken de Kloosterkerk als een plek voor ontmoeting en bezinning met als basis de aloude verhalen en religieuze rituelen, een eeuwenlange inspiratie voor mensen. Dat koesteren we, maar we moeten wel blijven vernieuwen. Mijn kinderen zullen in hun leven een andere rol aan de kerk toekennen dan wij. Dat heeft een gevoelskant in de beleving van kerkzijn en de plaats van het kerkgebouw. Het zal ook tradities en gewoontes veranderen.”

“In de oude protestantse traditie spreken we van een ‘vaste vrijwillige bijdrage’; binnen de Kloosterkerk noemen we dat ledenbijdrage. Als lid heb je een verantwoordelijkheid om onze “club” in stand te houden. Een groot deel van onze 1.800 leden draagt ook bij, maar we zouden natuurlijk graag zien dat iedereen dat doet, uiteraard naar draagkracht. We gaan uit van 40 tot 80 euro per maand per huishouden (ongeveer 900), maar sommige leden dragen substantieel meer bij. Dat kan op een fiscaal aantrekkelijke manier met een ‘overeenkomst periodieke gift’. Daarbij kunt u meer geven doordat de fiscus een stuk voor zijn rekening neemt. Ik kan op verzoek een ingevuld formulier versturen; er is geen notaris meer nodig!“

“Met de ledenbijdragen alleen krijgen we de begroting niet sluitend. Met de verhuur van onze kerk kunnen we de inkomsten aanvullen. Corona was in 2020 spelbreker. Gelukkig is het ontstane tekort nagenoeg gedekt door extra giften na een oproep van het bestuur. We hopen en vertrouwen erop dat leden blijven geven en dat meer leden gaan bijdragen. Dat komt voort uit wat we doen en hoe we het doen. Een mooie financiële bijdrage van een niet-lid in december bewijst dat maar weer: “Uit dankbaarheid voor de mooie diensten met Kerstmis.”

Redactie Nieuwsbrief Kloosterkerk

 

Fotocredits schalen: Robbert Morée