Familieretraite met Levensparels uitgesteld

Geloven kan je opvatten als een ambacht. Je hebt soms wat steun nodig om het te leren en je kan er best gereedschap bij gebruiken. Predikante Marja Flipse heeft ervaren dat een dergelijke praktische houding werkt. Zaterdag 19 februari zou ze daarom, samen met Astrid Poot, jeugdouderling, een familieretraite houden waarin ze als gereedschap gebruik maakt van Levensparels, een methodiek die uit Zweden is overgewaaid. Het belooft een dag vol avontuur te worden. De verwachting is deze retraite later in het jaar door te laten gaan.

“Wat op zondag in de kerk gebeurt, dat moet daar niet achterblijven”, zegt Marja Flipse. “Ik wil mensen helpen om dat mee naar huis te nemen en het daar in hun dagelijks leven een rol te laten spelen. Want: hoe doe je dat? Bidden met kinderen bijvoorbeeld? Hoe maak je in je drukke leven ruimte om zelf een moment stil te zijn of te mediteren?”

Daarbij kunnen de Levensparels hulp bieden. Tijdens de zaterdag in februari wil de dominee mensen meenemen op een reis om dit te leren. Het zal letterlijk een tocht worden, grotendeels door de ruimtes die de Kloosterkerk heeft. Door te bewegen en meerdere ruimtes te gebruiken kan een coronaveilige situatie gecreëerd worden waarbij men toch samen kan komen.

De Levensparels werden ontwikkeld door de Zweedse bisschop Martin Lönnebo. Toen hij met pensioen ging, wilde hij zijn gemeenteleden graag iets nalaten; geen dik theologisch boek, maar iets waardoor ze het geloof in hun dagelijks leven gemakkelijker vorm konden geven. Tijdens een storm, toen hij verbleef op een klein eiland zocht hij steentjes bij elkaar en legde ze in een cirkel. Zo ontstond een kralensnoer: de Levensparels.

Tijdens de retraite gaan ouders, begeleiders en kinderen de parels zoeken in de kerk. Marja is geschoold om volwassenen en kinderen de kleuren en symbolen van de kralen te verklaren en hen te helpen daar zelf een invulling aan te geven, ieder op zijn eigen manier, op diverse niveaus en met een opening naar gebed. Er is uitleg maar vooral ook veel gelegenheid om eigen ervaringen en associaties naast hetgeen aangeboden wordt, te leggen. Op die manier maken de deelnemers deze kralen tot iets van zichzelf, een gereedschap om het eigen leven mee te verhelderen. De kralen lenen zich voor een gelaagde interpretatie. Kleine kinderen kunnen er mee werken, maar een belezen intellectueel ook, ieder vult de meditatie met zijn eigen inhoud. Voor de kinderen zullen activiteiten de uitleg begeleiden. Natuurlijk verzamelt iedereen zelf een snoer in de loop van de dag. Aan het eind van de dag neemt ieder zijn snoer mee naar huis. Er zal een lunch zijn en meer mogelijkheden om met elkaar uit te wisselen, te praten, te lachen en te delen.

Wat zijn nu die Levensparels? Het zijn achttien kralen van verschillende kleur en grootte die tot een snoer geregen worden dat gesloten wordt, zodat het een cirkel is. Sommigen dragen het als een armbandje, anderen leggen het bijvoorbeeld op tafel wanneer ze gaan mediteren. Opvallend is een grote gouden kraal. Die symboliseert God. Het dichtst bij de gouden kraal ligt een parel. Hij glanst en vangt het schijnsel van de gouden kraal goed op. Dat is de Ik-kraal. Meteen daarna ligt een iets grotere witte kraal die de doop symboliseert. Met de doop zijn we in de gemeenschap gekomen. Ons samenzijn met andere mensen is een derde element in het spel van God en mensen. Je kan die kraal ook zien als herinnering aan de doop van Jezus. Na zijn doop trok Jezus naar de woestijn. De volgende kraal is dan ook een gele, ruwe kraal: de woestijnkraal. Iedereen komt een keer in de woestijn. “Ook kinderen gaan er wel eens door”, zegt Marja Flipse. “Ze kunnen heel goed vertellen over moedeloos makende ervaringen of (korte) periodes van geen uitzicht hebben. Het is fijn om ze te leren dat dit vaak periodes zijn waarin je jezelf hervindt en dat er daarna weer iets anders komt.” De volgende parel is niet voor niets blauw en staat voor sereniteit: bloei, vrede, dankbaarheid, rust en inspiratie.

Slechts van één kleur zijn twee kralen opgenomen in het snoer. Dat is de kleur rood: de liefde. De liefde heeft zoveel facetten dat men er minstens twee vormen van wil beschrijven of doorleven bij een meditatie of gebed. Naast deze opvallende twee liggen drie kleinere witte kralen. Zij zijn de parels van de geheimenissen, de dingen die diep in je hart liggen, die je misschien wel met niemand bespreekt. Deze reine, kleine drie liggen vrij ver in het snoer. Je moet eerst een tijdje bezig zijn voor je de rust hebt om over deze geheimenissen na te denken.

Een diep zwarte parel symboliseert de nacht, die iedereen onder ogen moet zien. Daarna is er de witte opstandingsparel. Tussen deze kralen zitten enkele kleine beige kralen. Dat zijn stiltemomenten om de meditatie te temporiseren.

Marja Flipse legt uit: “door de tocht die we tijdens de retraite met elkaar gaan maken, kan ik de gelaagdheid van de parels aanreiken en hoop ik mensen te helpen hier een spirituele tocht van te maken”. Veel mensen doen aan mindfulness en yoga. Wat maakt deze retraite anders? De predikante: “Het uitgangspunt van deze gang met de parels is dat er een element van Christelijke spiritualiteit wordt toegevoegd. Naast dat de kralen helpen om een moment voor jezelf te creëren en je eigen kracht aan te boren, krijg je vooral ook de boodschap mee dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen, dat het je gegeven wordt. Door de gelaagdheid van de meditatie kan je je eigen leven verbinden met het verhaal van Jezus of een ander aspect van geloof. Zo wordt het ook makkelijker om met je kind hierover te praten”.

De familieretraite met Levensparels wordt gehouden op 19 februari 2022 van 13.00 tot 16.00 uur in de Kloosterkerk en is met name bedoeld voor kinderen op lagere en middelbare schoolleeftijd en hun (groot)ouders en begeleiders. Voor een lunch wordt gezorgd. Aan de dag zijn geen kosten verbonden. De coronaregels worden in acht genomen. Voor informatie en aanmelden bij jeugdwerk@kloosterkerk.nl of bel met Ds. Marja Flipse M 06 48 65 02 17