Eeuwfeest – 100 jaar Kloosterkerkgemeente

10 x 10 = 100

De Kloosterkerkgemeente bestaat dit jaar 100 jaar, wat een mooie gelegenheid is voor een nieuwe rubriek. De Jubileumcommissie zal daarom tien personen interviewen, waarbij elke persoon 10 jaar ouder is dan degene ervoor. 10 personen x 10 jaar is 100 jaar gemeente Kloosterkerk!

Vorige maand viel de eer te beurt aan een 10-jarige. Deze keer laten we twee 20-jarigen aan het woord: Guido en Peter Moree uit Zoetermeer.

Welk object vind je het mooiste, en waarom?
Het mozaïek, omdat het een groots verhaal erachter heeft zitten met veel geschiedenis, waardoor het symboliseert dat deze kerk altijd door zal gaan.

Welke Bijbeltekst inspireert jullie het meest?
De ark van Noach, omdat je met z’n allen in hetzelfde bootje zit. Net als met de virus-situatie nu.

Komen jullie al circa 10 jaar naar de Kloosterkerk? Zo ja, wat is jullie hoogtepunt uit de laatste 10 jaar?

Ja, al sinds ons tweede jaar. Het jaar dat we weer in Nederland kwamen wonen. Het hoogtepunt zijn de Jeugdkapel-afspraken met Arjan en Gilbert. We filosoferen dan over allerlei Bijbelse verhalen, trekken gelijkenissen met onze eigen situatie en delen die met elkaar.

Judith van der Flier

====

Objecten die al een eeuw met de gemeente mee gaan

Elke maand zetten we een object in de schijnwerpers, dat vanuit de Duinoordkerk is meegekomen naar de Kloosterkerk. Voorwerpen waaraan u soms wekelijks voorbijgaat, krijgen zo een extra lading.

Het laatste Avondmaal – mozaïek van Jan Thorn Prikker

Met de verzorgde diensten en de liturgische oriëntatie op het Heilig Avondmaal bouwde de Duinoordkerk vanaf het begin een hechte gemeente op en trok veel belangstellenden en zelfs buitenkerkelijken. De kunstenaar Jan Thorn Prikker kreeg de opdracht om een fresco of mozaïek te maken met als thema ‘Het laatste Avondmaal’, bij de volgende tekst uit Johannes 13:21: ‘Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest en Hij getuigde en zei: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: één van u zal Mij verraden.’ Als de kunstenaar in augustus 1925 de Duinoordkerk gaat bekijken, ziet hij dat de ruimte voor het kunstwerk een gotische boog met een basis van slechts vijf meter is. Daarom heeft hij de afbeelding van Jezus met zijn twaalf discipelen aan de avondmaalstafel niet horizontaal, maar verticaal (met een dubbele tafel) uitgewerkt. In november 1942 kreeg de Duinoordkerk in het Statenkwartier, op de grens van Scheveningen en Den Haag, tien dagen de tijd om de kerk te ontruimen ten behoeve van de aanleg van de Atlantikwall. De redding van het bekende mozaïek is spectaculair te noemen. Het massieve kunstwerk  van 12.000 kilo is bij de afbraak van de kerk in zijn geheel verplaatst naar de tuin van het Vredespaleis. In de jaren 1952 en 1953 werd het mozaïek opgegraven uit de tuin en in de Apostelkapel van de Kloosterkerk aangebracht.

Peter van Goch

Mozaïek en preekstoel in de Duinoordkerk ca. 1930 (foto: Haags gemeentearchief)

 

 

Johann Thorn Prikker (1868-1932)