De Kunstcommissie bestaat uit een groep mensen, die de kunst natuurlijk een warm hart toedragen. Voor sommigen is het ook hun vak, bij anderen bestaat grote belangstelling. Maar wat wij gemeen hebben, is dat we op zoek zijn naar diverse vormen van beeldende kunst, die binnen de Kloosterkerk een passende omlijsting vinden. Uiteraard kunnen we niet alles realiseren wat we zouden willen, want er is altijd een budget om rekening mee te houden. Misschien is het leuk te vertellen dat de Kunstcommissie vele jaren geleden is ontstaan in de periode dat Margreet Klokke één van de predikanten was. Er bestond toen een Winterwerkcommissie (waarvan ik ook al deel uitmaakte), maar Margreet wilde de beeldende kunst een grotere rol toekennen in de kerk en zo is het vanzelf ontstaan. Sindsdien zijn veel exposities de revue gepasseerd. Daarin hebben de kunstwerken soms aansluiting bij thema’s, die tijdens de diensten op zondag op het programma staan. Dit zal ook zeker het geval zijn bij de huidige zomerexpositie ‘Tijd en Eeuwigheid’, waarover in het juni nummer verteld is.

De commissie bestaat al heel lang uit dezelfde leden t.w.

  • Cees van Bladeren (secretaris)
  • Henriette van Aerssen (penningmeester)
  • Piet Kalsbeek (vormgever, o.a. van de flyer Kunst rond het Voorhout)
  • Myrna Njiokiktjien (adviseur)
  • Claas Conijn (adviseur)
  • Marjolijn van Delft (voorzitter)

Eén van de predikanten maakt ook altijd deel uit van de Kunstcommissie en dat is deze jaren Marja Flipse. Hijme Stoffels woont de vergaderingen bij als bestuurslid Open Kerk.

Regelmatig komt aan de orde dat vernieuwing en verjonging van de Kunstcommissie leuk maar ook noodzakelijk zou zijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij daar nog niet actief de schouders onder hebben gezet. Dit komt mede door het feit dat de Kunstcommissie een heel leuke commissie is en ook dat we altijd met ideeën bezig zijn voor langere termijn, die je dan ook eigenlijk niet wilt loslaten.

Maar….misschien is dit een goede gelegenheid om te zeggen: ‘Wie het leuk vindt….. laat hij of zij het kenbaar maken’.

Wat is de betekenis van kunst voor ons én voor de kerk? Een belangrijk punt is natuurlijk dat tijdens een expositie, zeker in de zomermaanden, de Kloosterkerk ‘ontdekt’ kan worden. Zo waren er een paar jaar geleden bij de tapijten expositie van Barbara Broekman ca. 15.000 bezoekers, een topscore, die we ook dit jaar – met of zonder corona- weer hopen te halen met de tentoonstelling ‘Tijd en Eeuwigheid’.

Religie en beeldende kunst zijn van oudsher sterk aan elkaar gekoppeld, maar het is zeker niet onze bedoeling bij de keuze uit te gaan van religieuze kunst. Integendeel! Wij hopen vooral dat de Kloosterkerk, die voor elk van ons persoonlijk een eigen en belangrijke betekenis heeft, de ontmoeting en misschien soms ook de confrontatie aan zal gaan met de getoonde werken en dat de combinatie een steentje kan bijdragen aan verdieping, op welke manier dan ook.

Marjolijn van Delft, voorzitter Kunstcommissie