In de Kloosterkerk steunen we tot half november het project Dreamhouse, voor straatkinderen in Jogjakarta, Indonesië.
De afgelopen tijd is door Covid-19 totaal anders verlopen dan we hadden kunnen bedenken. Dat geldt zeker ook voor de mensen van Dreamhouse in Jogjakarta.
Hoewel het totaal aantal bekende Covid-19 besmettingen in Indonesië lijkt mee te vallen is Jogyakarta in verhouding hard getroffen. De maatregelen waren daarom streng. Mensen moesten zoveel mogelijk thuis werken, scholen zijn dicht en verkoop van producten op straat mag niet meer. Sommige dorpen in de regio zijn een periode helemaal afgesloten geweest om besmetting van buitenaf te voorkomen.

Inkomens vielen weg
Dit betekende voor veel, al arme, gezinnen dat het beetje inkomen wat ze hadden ook wegviel. Online onderwijs was voor veel kinderen niet beschikbaar door gebrek aan wifi en een apparaat wat online lessen volgen mogelijk maakte. Ook was de kennis in veel van deze arme en laaggeletterde gezinnen over hoe jezelf tegen Covid-19 te beschermen beperkt.
De medewerkers van Dreamhouse zagen het afgelopen jaar het aantal straatkinderen sterk stijgen. Ouders verloren hun inkomen en stuurden hun kinderen de straat op om geld te verdienen. De medewerkers van Dreamhouse gingen de straat op om met deze kinderen te praten, ze te leren over Covid-19 en hoe zich te beschermen.

Met een thermometer op zak, mondmaskers en desinfectiegel, gingen vrijwilligers langs bij de 350 gezinnen die ze al begeleidden om hen uit te leggen wat Covid-19 is, wat ze kunnen doen voor bescherming, en om eten uit te delen. Dit in samenwerking met de lokale overheid, om kinderen te ondersteunen in hun schoolwerk en ouders te begeleiden. Zonder school of laptop voor online onderwijs slaat de verveling snel toe en komen kinderen op achterstand. De vrijwilligers hielpen de kinderen om met een laptop toch wat online onderwijs te ontvangen, hielpen met het maken van schoolwerk en met het bedenken van leuke activiteiten om te doen. Zo zijn ze onder andere met de kinderen een moestuin begonnen op het terrein van Dreamhouse.

Bagus, een van de kinderen die hulp krijgt
Eén van de kinderen die wordt geholpen door de medewerkers van Dreamhouse is Bagus. Hij woont bij zijn adoptiemoeder. Zij kan hem helaas niet de verzorging geven die hij nodig heeft. Bagus is daarom veel op straat op zoek naar eten en geld. Begeleiding bij schoolwerk was er nooit. Via een buurvrouw die Bagus probeert te helpen kwamen medewerkers van Dreamhouse in contact met Bagus, en zij proberen hem te helpen met schoolwerk, met leuke activiteiten, maar vooral ook door zijn situatie kenbaar te maken bij maatschappelijk werk en hulp voor hem te krijgen vanuit de overheid.

Deze korte verhalen illustreren de praktische insteek van de organisatie Dreamhouse in Jogjakarta. Op kleine schaal maken zij het verschil voor veel kinderen.

In deze video laat Dreamhouse zien hoe ze tijdens de corona-pandemie kinderen voorlicht over het belang van handen wassen, gezond eten en bewegen: https://vimeo.com/510769290