Op Goede vrijdag om 12.30 uur tijdens het middaggebed zal de Dutch Don’t Dance Division meewerken aan deze passie-viering. Zij zullen met verschillende choreografieën diverse facetten van het thema ‘passie’ in dans verbeelden. Uiteraard klinkt er bij deze dans (passie)muziek, van Pärt tot Bach.

Verder werken Rienk Lanooy (liturg) en Geerten van de Wetering (organist) mee.