Deze keer wordt aandacht besteed aan het Kerkelijk Bureau (KB). Het KB wordt geleid door Ilja de Weerd (bezoldigd) en ondersteund door een team van 5 vrijwilligers. Ik sprak met Ilja en 3 vrijwilligers: Ronald van Bochove, Paul Duvekot en Anneke van Leusden. Ilja: “Binnen de kerkelijke organisatie neemt het KB een centrale plaats in: hier wordt de administratie gedaan, de activiteitenagenda bijgehouden, hier komen verzoeken voor vergaderingen en bijeenkomsten binnen en worden allerlei vragen beantwoord.”

“Het KB is het middelpunt in een web, waar alle draden samenkomen”, vult Paul aan. “Het KB is ook een constante factor, gericht op continuïteit.” “Ik houd mij, samen met Dick van Woerkom, bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering en met de verhuur van de kerk aan externe personen en instanties”, vertelt Ilja. “Dat laatste is belangrijk omdat het onderhoud van het monumentale gebouw duur is. Ik doe de verhuur samen met Paul. We stellen alles in het werk om huurders te vinden. We moeten er daarbij rekening mee houden dat de geplande activiteiten straks ‘corona proof’ plaats kunnen vinden.”

Paul: “Vlak nadat ik aantrad als vrijwilliger brak de pandemie uit. Veel van onze plannen over verhuur van het gebouw kwamen stil te liggen. Maar dat betekent niet dat er nu niets gebeurt in de kerk. De lopende zaken vinden zoveel mogelijk doorgang.  En we hebben inmiddels een folder gemaakt, waarin we ons mooie gebouw en de aantrekkelijke locatie presenteren, we houden de website bij, enzovoort. Het opbouwen van een data base van potentieel geïnteresseerde huurders is trouwens niet makkelijk. Ik doe hierbij een oproep aan alle gemeenteleden om hun netwerk te informeren over de mogelijkheid de Kloosterkerk te huren.”

“Ik zit dinsdag op het KB”,  zegt Ronald. “Dan verwerk ik met name de mail, die het weekend daarvoor is binnengekomen. Ik houd verder de website bij en doe daaraan de nodige aanpassingen evenals aan het digitale scherm bij de ingang van de kerk en ik voer de activiteitenagenda.”

“Ik werk op donderdag voor het KB”, vertelt Anneke. Ik heb als vast punt het sturen van een mail naar de predikanten over de bloemengroet en het verzorgen van de liturgie. Verder handel ik de binnengekomen mails en telefoontjes af. In deze corona tijd werk ik thuis. De telefoon staat doorgeschakeld, dus ik kan veel thuis doen. Na de middag, als het KB gesloten is, kan ik nog in alle rust een paar uur ander werk voor het KB doen. Voor mij is het heel duidelijk dat het KB tot taak heeft alles draaiend te houden en ondersteunend en dienstverlenend bezig te zijn.”

Ilja benadrukt dat individuele gemeenteleden niet moeten aarzelen om het KB in te schakelen: “Wil iemand aandacht vragen voor een activiteit, is daar een leuke foto van, is er iemand die een bloemetje kan gebruiken, geef het door!  Wij zijn niet alleen zender maar ook ontvanger.” Ronald vult aan: “Wij staan ten dienste van de hele kerkgemeenschap. Laat je dus horen als gemeentelid en leg je vraag bij ons neer. ” Ilja, tenslotte: “Niet elke kerk heeft een KB met een heel team dat vrijwel dagelijks bezig is voor de organisatie. In de Kloosterkerk gaat dat zo vanwege de omvang en de levendigheid van deze gemeente en de veelheid aan activiteiten. Iedereen kan bij ons terecht voor vragen en verzoeken. Maak er gebruik van!”

Liesbeth de Beyl

redactie Nieuwsbrief