De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. We zien de beelden van de verwoestingen in Oekraïne en van de vluchtelingen die ook in groten getale naar Nederland komen.

We leven mee, maar voelen ons soms zo machteloos. Wat zouden we kunnen doen?

Bidden – alleen of met elkaar

Dat kan:

  • Elke dag wordt om 12.30 uur bij de Russische ambassade aan de Andries Bickerweg 2 een kleine protestbijeenkomst gehouden waarbij ook regelmatig gebeden en gezongen wordt.
  • Elke dinsdag in de Lutherse kerk wordt sinds 8 maart het avondgebed tijdens het Citykwartier ingevuld als een vredesgebed, dat begint om 17.30 uur.
  • Elke donderdag is er een vredesgebed in de Abdijkerk in Loosduinen, Willem III straat 40, van 12.30 tot 13.00 uur.
  • Elke eerste vrijdag van de maand is er Coventrygebed op het Vredesplein voor de Rooms Katholieke. St. Jacobuskerk aan de Parkstraat.

Op de website van de Haagse gemeenschap van kerken (www.oecumenedenhaag.nl) staat waar in onze stad op nog meer plekken vredesgebeden worden gehouden.

 

Ander mogelijkheden

Wie zelf iets wil betekenen voor vluchtelingen uit Oekraïne of onderdak wil aanbieden kan daarover informatie vinden op de websites:

Op dit moment zijn bij Takecarebnb zijn momenteel 35.000 gezinnen aangemeld, die bereid zijn mensen op te nemen. De organisatie wijst erop dat wie hier aan wil beginnen, moet beschikken over voldoende tijd, ruimte en geld. Daarna volgt een intakegesprek en een proefslaapperiode met vluchtelingen. Bevalt dat goed, dan wordt er een contract voor huisvesting ondertekend.

Het antwoord op veel gestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Den Haag is te vinden op de website van de Gemeente Den Haag: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/oekraine.htm. Aangezien er in de opvang van Oekraïense vluchtelingen nog veel in opbouw is, is er nog van alles aan verandering onderhevig.

 

Gastgezin en steun vanuit de Kloosterkerk

Tijdens de solidariteitsmaaltijd van 17 maart in de Kloosterkerk gaven de medewerkers van Vluchtelingenwerk Nederland aan dat wanneer je van plan bent gastgezin te worden het zeer aan te raden om een aantal mensen te vragen om als een soort vangnet om je heen te staan. Als diaconie van de Kloosterkerk staan we er voor open om hierin te bemiddelen. Meldt u aan als u hulp zoekt bij de opvang van vluchtelingen, of mensen die vluchtelingen opvangen, wilt ondersteunen.

Wilt u verder meedenken met nieuwe initiatieven laat het ons weten. Het zou goed wanneer we een groepje kunnen vormen om  nieuwe initiatieven op te pakken of anderen een steuntje in de rug te geven bij het opzetten van activiteiten in solidariteit met Oekraïne.

Het email adres van de diaconie is: diaconie@kloosterkerk.nl