Ben jij de nieuwe collega die een eigen invulling kan geven aan de functie van koster? Je zorgt samen met de 2e koster, de hulpkosters, de coördinator van het Kerkelijk Bureau en de vele vrijwilligers dat alles in onze kerk goed loopt. De huidige koster gaat aan het eind van het jaar met pensioen.

De Kloosterkerk is één van de oudste gebouwen in het centrum van Den Haag. Een levende oecumenisch-protestantse gemeente komt er elke zondag samen. De Kloosterkerk wil een open huis zijn voor iedereen. Mensen met heel verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden vormen de gemeente. Daarnaast zijn er nog veel andere activiteiten, zoals vergaderingen, lezingen, cursussen, concerten en diensten naast die van de zondagmorgen. In de zomermaanden is de kerk open voor bezichtiging. Ook wordt ons mooie gebouw regelmatig verhuurd. Kijk op onze website www.kloosterkerk.nl

Dit vinden wij belangrijk:

 • Je bent dienstverlenend en servicegericht
 • Je vindt het fijn om mensen te ontvangen en zich thuis te laten voelen in de Kloosterkerk
 • Je bent iemand die zich verantwoordelijk voelt voor mensen en het gebouw
 • Je kunt in hoge mate zelfstandig werken en werkt tegelijkertijd goed samen met anderen
 • Je bent bereid en flexibel om op zondag, volgens rooster, maar ook ad hoc ingezet te worden op avonden tot 22.00 uur.
 • Je bent vertrouwd met de christelijke traditie
 • Je spreekt de Nederlandse taal

Wij bieden een aantrekkelijk en afwisselend takenpakket, waarmee je je verder kunt ontwikkelen.

Taken:

 In gereedheid brengen van het kerkgebouw, kerkzaal en nevenruimten

 1. tijdig openen en afsluiten van het gebouw
 2. tijdig gereedmaken van de ruimten voor kerkdiensten (waaronder rouw- en trouwdiensten) en voor andere bijeenkomsten.
 3. klaarzetten van thee, koffie en andere dranken tijdens bijeenkomsten
 4. opbouwen van koor- en orkest podium voor diensten, concerten en bijeenkomsten

 Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden

 1. schoonmaken en schoonhouden van het kerkgebouw
 2. zorgen voor de voorraad gebruiksartikelen in overleg met de werkgever

Onderhouden, bedienen en/of controleren van de diverse apparatuur

 1. alle keukenapparatuur
 2. verwarmings- en ventilatie-installatie
 3. kopieer- en printapparatuur, audiovisuele apparatuur
 4. zorgdragen voor klein onderhoud aan het kerkgebouw en de daarbij behorende technische installaties in overleg met de werkgever
 5. coördineren en maken van afspraken over het door derden te verrichten onderhoudswerk in overleg met de werkgever

Fungeren als aanspreekpunt Arbo-zaken voor de werkgever

 1. signaleren van knelpunten en attenderen op risicovolle situaties in het kerkgebouw en nevenruimten
 2. assisteren bij de risico-inventarisatie en -evaluatie in het kader van de Arbowetgeving

 Kennis en vaardigheid. De koster beschikt over

 1. goede communicatieve en hospitality-vaardigheden
 2. vaktechnische kennis als boven omschreven
 3. basiskennis van hygiëne, EHBO en bedrijfshulpverlening
 4. kennis van de aanwezige blusmiddelen en alarminstallaties

Salaris

Salariëring vindt plaats volgens de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland en is afhankelijk van ervaring tussen € 1834 en € 2438.

Solliciteren

Stuur je sollicitatie met CV naar Emilie Schreuder: e.schreuder@kloosterkerk.nl

Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Ilja de Weerd, coördinator van het Kerkelijk Bureau van de kerk, 070-3461576 di t/m vrij tussen 10:00-12:00 uur.