De Kerstuitgave van De Klooster is verschenen. Lees over Aandacht voor elkaar, voor de aarde en aandacht voor onze eigen omgeving. U leest over het Aandachtscentrum, waar ook vrijwilligers van de Kloosterkerk een huiskamer in de stad bieden. Inmiddels is het gelukt om samen met de Thuisgevers en de gemeente Den Haag de pastorie aan de Columbusstraat beschikbaar te stellen voor statushouders. De voorbereidingen zijn in volle gang en binnen enkele weken zal een groot Syrisch gezin onderdak en een thuis hebben. Helpt u mee als buddy? Lees het artikel op pagina 8. Ook een verslag van de eerste duurzaamheidszondag in de Kloosterkerk: duurzaamheid begint bij jezelf: is er een duurzame stap die jij wilt zetten? De oproep van de penningmeesters om de ambities uit het beleidsplan financieel mogelijk te maken, is nodig. Helpt u mee het structurele tekort € 100.000 op de begroting op te lossen? Laat u zich ook informeren over alle inspirerende samenkomsten in deze kerstperiode. De redactie wenst u een mooie kersttijd!