De 5e uitgave van De Klooster gaat in op het thema Duurzaamheid. Mendeltje van Keulen schrijft over ‘op weg naar een duurzame gemeente’. Machiel Mulder gaat in op ‘hoe een groene kerk er uit kan zien’ en Maas Goote ziet onzichtbare leiders van natuurherstel.

Wil je meedenken met de eerste stap: het op te stellen projectplan voor een duurzame Kloosterkerk? Meld je aan bij Ds. Rienk Lanooy, lanooy@kloosterkerk.nl

Op drie avonden in mei (12 en 17 mei) en juni (2 juni) laten we ons inspireren door sprekers over Geloven in Duurzaamheid!

Lees De Klooster