De diaconale collecte op Eerste Kerstdag is bestemd voor de Halte.

De Halte – een plek om te schuilen, om tot rust te komen, om weer warm te worden, nieuwe energie te krijgen. Voor mensen – vooral vrouwen met kinderen – die een bewogen leven leiden onder moeilijke omstandigheden zonder veel perspectief op een verbetering daarvan.
Al ruim vijftien jaar is de Halte een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute nood, waar verschillende vrouwen en kinderen samen wonen. De twee woonunits in hartje Den Haag kunnen maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, brood) en tijdelijk. De Halte is bedoeld als ‘vluchtheuvel’, als een veilige plek waar mensen op adem kunnen komen. De tijdelijke opvang is voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers in schrijnende situaties, die niet de straat op gestuurd kunnen worden. Ook slachtoffers van vrouwenhandel, voor wie in Den Haag geen tijdelijke opvangplaatsen zijn, kunnen terecht in de crisisopvang. In de tijd dat mensen in de opvang verblijven, wordt door de woonbegeleider gewerkt aan een vervolgtraject (en de eventueel daarbij behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of een beslissing over terugkeer naar het land van herkomst. Het heeft een waardevolle functie om een crisis te kunnen stabiliseren en rust en tijd te bieden om het perspectief van de mensen te onderzoeken en zo, kortom, een veilige plek te bieden aan kwetsbare mensen. In het project werkt Stek nauw samen met Vluchtelingenwerk, die de mensen niet alleen juridisch begeleidt, maar ook ondersteuning biedt in het hen begeleiden naar zelfredzaamheid. De bewoners van de Halte (en nog enkele kleinere locaties) hebben vaak een bewogen tijd achter de rug en snakken naar rust voor zichzelf en voor hun kinderen. De Protestantse Diaconie Den Haag helpt hen daarbij. Stek – stichting voor stad en kerk – ondersteunt dankzij die financiële hulp het werk met een coördinator en een woonbegeleider. Helpt u hen ook?

Derk Stegeman

Van alle kanten bekeken

Al een tijd staat op deze plaats de column, geschreven door iemand die, op wat voor wijze dan ook, betrokken is bij de Kloosterkerk. In het nieuwe jaar wil de redactie deze rubriek verbreden. Er kunnen nog steeds zo af en toe mensen een column schrijven. Daarnaast zal vanuit de redactie initiatief worden genomen om korte interviews af te nemen met mensen of groepen, die op een of andere wijze bijdragen aan één van de vele activiteiten die in de gemeenschap van de Kloosterkerk worden ontplooid. Daarbij gaan de gedachten op de eerste plaats uit naar korte impressies van het werk van commissies en werkgroepen, maar ook de informele groep en de nauwelijks zichtbare enkeling zouden we graag eens laten spreken via de kolommen van de Nieuwsbrief. Of het nu om een column of om een interview gaat, steeds willen we een stukje plaatsen waarin mensen vertellen wat hen beweegt en in beweging brengt.

Weet u een persoon of een groep die u graag in deze rubriek belicht wilt zien? Stuur een bericht naar redactie@kloosterkerk.nl