Met gepaste trots presenteren we ons nieuwe beleidsplan ‘verbinden, verbreden, verdiepen’.

Velen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit plan. Het is een ambitieus plan geworden waarbij we de wens van velen hebben gehoord en vertaald. Een gedeelde wens om de Kloosterkerk klaar te maken voor deze tijd.

Deze kerk heeft een bijzondere geschiedenis. Voortgekomen als ze is aan een behoefte tot nieuwe inspiratie. Als gemeente van de Duinoordkerk bijna ten onder gegaan in de Tweede Wereldoorlog om glorieus, op een nieuwe plek, weer tevoorschijn te komen. Die geschiedenis in gedachten en gesterkt door het vertrouwen dat ook God een plek voor ons ziet in Zijn geschiedenis heeft ons dit plan doen schrijven. We schrijven daarmee verder aan het verhaal van de Eeuwige.

U zult ook lezen dat nog niet alles is uitgekristalliseerd. Het plan beschrijft een richting waarin we een aantal concrete stappen gaan zetten maar ook onderweg willen leren en waar nodig bijstellen. Veel zal ook afhangen van de gemeente zelf. Zonder de inzet van velen, als vrijwilliger, als donateur of als bezoeker, gaat niets lukken.

Ik vertrouw erop dat u zich bij het lezen van dit plan laat inspireren en samen met ons op weg gaat.

Mei 2023

Marc Blom

Voorzitter