Op zaterdag 25 februari van 16:00 tot 18:30u is er weer een workshop in de Kloosterkerk over een cantate van Bach. Deze workshop gaat over cantate Du wahrer Gott und Davids Sohn (BWV 23). Deze cantate zal in de dienst van 26 februari worden uitgevoerd.

Bach als ‘mindere kandidaat’
De cantate Du wahrer Gott und Davids Sohn (BWV 23) schreef Bach in de jaren voorafgaand aan zijn sollicitatieprocedure in Leipzig. Het werk werd op 7 februari 1723 als blijk van zijn vakmanschap in de Thomaskirche ten uitvoer gebracht, toen in feite Christoph Graupner al was aangesteld als de nieuwe Thomascantor. Maar Graupner trok zich terug en dus werd Bach als ‘mindere kandidaat’ dan maar gekozen. Leo Samama gaat nader in op Bachs vakmanschap en de eerste jaren in Leipzig.

Leo Samama is componist en musicoloog. Hij doceerde aan verschillende conservatoria en aan de Universiteit Utrecht, en was artistiek leider van het Residentie Orkest en directeur van het Nederlands Kamerkoor. Samama schreef een honderdtal composities. Zijn bekendste boeken zijn Nederlandse muziek in de 20e eeuw (1986, AUP 2006), een monografie over Alphons Diepenbrock (AUP 2012) en De zin van muziek (AUP 2014). Zijn hoorcolleges en zijn videolezingen over bijvoorbeeld de muziek van Bach zijn op verschillende platforms te beluisteren.

Deelnemen?
Kaarten ad € 10,00 voor de workshop kunnen worden gekocht via deze link.