In de Kloosterkerk zijn ongeveer driehonderd vrijwilligers actief. Wie het leuk vindt actief bij de kerk betrokken te zijn, kan een gesprek aanvragen met de predikant, ds. Rienk Lanooy. In onderling overleg kan er dan gekeken worden welke taak het beste past. Een blik op de vacaturebank in het Kloosterkerknieuws en op de website kan ook informatief zijn.

Vacaturebank

Leiding kinderdiensten

Taak: Eén keer in de zes weken leiding geven aan de kinderdienst op zondagmorgen. De inhoud van de kinderdiensten wordt voorbereid door de jeugdpastor van de Kloosterkerk. Je kunt zijn/ haar aanwijzingen volgen.

Tijd en talent: Leiding zijn van de kinderdienst in de Kloosterkerk kost je hooguit twee dagdelen in de zes weken: voorbereidingstijd en een zondagmorgen uitvoering. Vier keer per jaar is er een vergadering waarin praktische afspraken worden gemaakt maar ook inspiratie wordt opgedaan. De dominee is aanwezig om uitleg te geven over de thema’s die aan de orde komen. Eén keer per jaar wordt er gezamenlijk gegeten. Op deze manier leer je de andere leiding goed kennen.

Je moet hart hebben voor kinderen, om mee te doen met de leiding kinderdiensten. Enige creativiteit en organisatietalent komt ook goed van pas. Je hoeft zelf geen kinderen te hebben. Er is ook geen leeftijdsgrens. Wil je graag meedoen met de leiding kinderdiensten? Meld je aan bij jeugdwerk@kloosterkerk.nl

Leiding Jeugdkapel en 15+groep

Taak: Eén keer in de 2-3 maanden leiding geven aan de Jeugdkapel of 15+groep op zondagmorgen. De inhoud van de ochtenden wordt samen met jou voorbereid door de jeugdouderling.

Tijd en talent: Leiding zijn van de Jeugdkapel of 15+groep in de Kloosterkerk kost je ongeveer twee dagdelen in de acht – twaalf weken: voorbereidingstijd en een zondagmorgen uitvoering. Vier keer per jaar is er een vergadering met andere leiding waarin praktische afspraken worden gemaakt maar ook inspiratie wordt opgedaan. Eén keer per jaar wordt er gezamenlijk gegeten. Op deze manier leer je de andere leiding goed kennen.

Je moet hart hebben voor tieners en jongeren. Enige creativiteit en organisatietalent komt ook goed van pas. Je hoeft zelf geen kinderen te hebben. Er is ook geen(!) leeftijdsgrens. Wil je graag meedoen? Meld je aan via jeugdwerk@kloosterkerk.nl

Oppas crèche

Taak: Eén keer in de 2-3 maanden oppassen in de crèche op zondagmorgen.

Tijd en talent: Oppassen doe je samen met een andere oppasser en kost je ongeveer een dagdeel in de acht – twaalf weken: er is nauwelijks voorbereidingstijd en een zondagmorgen uitvoering. Eén keer per jaar is er een ontmoeting met ouders en andere oppassers. Op deze manier leer je de andere leiding goed kennen.

Je moet hart hebben voor jonge kinderen. Enige creativiteit en organisatietalent komt ook goed van pas. Je hoeft zelf geen kinderen te hebben. Er is ook geen(!) leeftijdsgrens. Wil je graag meedoen? Meld je aan bij jeugdwerk@kloosterkerk.nl

Kerkwacht

Taak: Van april tot oktober is de Kloosterkerk op dinsdag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur opengesteld voor publiek. Bij de ingang van de kerk zitten altijd twee kerkwachters om de bezoekers welkom te heten en om, indien gewenst, uitleg te geven over het gebouw, de mensen die er samen komen en de kunst die er geëxposeerd is. van een kerkwacht wordt gevraagd om zich gemiddeld twee uur per week te laten ‘inroosteren’.

Tijd en talent: Kerkwacht zijn doe je alleen in de lente en de zomer, ongeveer twee uur per week. Je moet graag de gastheer of – vrouw spelen, en enige kennis hebben van de Kloosterkerk en haar geschiedenis.

Heb je belangstelling voor deze beperkte taak? Meld je dan aan bij kerkwacht@kloosterkerk.nl

Contactpersoon

Taak:De Kloosterkerk heeft een groot aantal leden en een groot spreidingsgebied. Daarom heeft de kerk een veertigtal contactpersonen. Deze vrijwilligers houden contact met de leden van de kerk die in hun wijk wonen. Dit doen zij door nieuwe leden te verwelkomen, en oudere leden rond hun verjaardag te bezoeken. Soms zijn er ook concrete aanleidingen waarom zij iets van zich laten horen: Bij geboorte, huwelijk of een overlijden. Zij bezorgen het bloemetje dat vanuit de kerkdienst naar mensen gaat die ziek zijn of in rouw.

Tijd en talent: Contactpersoon zijn kost je hooguit twee uur per week. Er wordt twee keer per jaar vergaderd. Dan is er ook altijd aandacht voor gesprektechnieken. De predikanten zijn erbij aanwezig.Om contactpersoon te kunnen worden moet je belangstelling hebben voor mensen, en gemakkelijk gesprekjes kunnen voeren. Je hoeft geen echte ‘pastorale’ gesprekken te voeren, daarvoor kun je verwijzen naar de predikanten.

Heb je belangstelling voor het contactpersoonschap? Dan kun je de predikanten bellen of mailen, of via kerk.bureau@kloosterkerk.nl en afspraak maken met mw Tiny Hielema, de voorzitter van de contactpersonen.

Nog meer te doen…

Wie wil weten wat er nog meer te doen is aan kerkelijk vrijwilligerswerk kan terecht bij de vacaturebank van de diaconie van Den Haag (SteK).

 

Deel

De Kloosterkerk doet

Contactpersonen

De Kloosterkerk heeft een groot aantal leden en een groot spreidingsgebied. Daarom heeft de kerk een veertigtal contactpersonen. Deze vrijwilligers houden contact met de leden van de kerk die in
Lees verder

Vrijwilligersdag

Jaarlijks bedankt het Algemeen Bestuur van de Kloosterkerk alle vrijwilligers die zich inzetten voor de Kloosterkerk. De hiertoe georganiseerde bijeenkomst is begin januari.
Lees verder