De Kloosterkerk heeft een groot aantal leden en een groot spreidingsgebied. Daarom heeft de kerk een veertigtal contactpersonen. Deze vrijwilligers houden contact met de leden van de kerk die in hun wijk wonen.

Dit doen zij door nieuwe leden te verwelkomen, en oudere leden rond hun verjaardag te bezoeken. Soms zijn er ook concrete aanleidingen waarom zij iets van zich laten horen: Bij geboorte, huwelijk of een overlijden. Zij bezorgen het bloemetje dat vanuit de kerkdienst naar mensen gaat die ziek zijn of in rouw.

Coördinator van de contactpersonen is Tiny Hielema. Haar contactgegevens zijn verkrijgbaar via kerk.bureau@kloosterkerk.nl

Deel

De Kloosterkerk doet

Verkoping

Najaarsverkoping U bent van harte welkom bij de jaarlijks najaarsverkoping die plaatsvindt in de Kloosterkerk op zaterdag 18 november 2017 van 10.00-14.00 uur. De goederen hiervoor kunnen worden ingeleverd op: Dinsdag 14 nov 10.00-14.30 en...
Lees verder

Vrijwilligerswerk & vacaturebank

In de Kloosterkerk zijn ongeveer driehonderd vrijwilligers actief. Wie het leuk vindt actief bij de kerk betrokken te zijn, kan een gesprek aanvragen met één van de predikanten, ds. Margreet Klokke of ds. Rienk...
Lees verder

Vrijwilligersdag

Jaarlijks bedankt het Algemeen Bestuur van de Kloosterkerk alle vrijwilligers die zich inzetten voor de Kloosterkerk. Dit jaar vindt dit bedankje plaats tijdens een nieuwjaarsreceptie, op 7 januari 2017 om 17.00 uur in de...
Lees verder

Kloosterkerkplatform (Gemeenteavond)

Twee keer per jaar wordt er een avond gehouden, waarop de jaarrekening of de begroting van de Stichting Kloosterkerk aan de leden worden gepresenteerd. Daarnaast wordt er op zo’n avond een presentatie worden gegeven...
Lees verder