Sinds enkele jaren organiseert de diaconie op 5 december een Sinterklaasactie. Haagse families waar vanwege financiële omstandigheden geen Sinterklaas gevierd worden krijgen een verrassingsbezoek van Sinterklaas. Natuurlijk heeft de Goedheiligman cadeautjes bij zich. Wie wil kan hieraan meewerken: opgave via diaconie@kloosterkerk.nl. Het rekeningnummer van de diaconie is NL 89 INGB 000 284 7114.

Deel

Hulp aan mensen in nood (Stichting Diaconie Kloosterkerk)

In Den Haag

Zoals in iedere kerk is er ook in de Kloosterkerk een groep mensen die samen ‘de diaconie’ vormt. Diaconie is oorspronkelijk een Grieks woord, het betekent ‘dienst’. Het doel van
Lees verder