HET MYSTERIE VAN DE MENS – VOORBIJ HARARI

Wie of wat is de mens eigenlijk? Wie de boeken van Yuval Noah Harari of Dick Swaab leest, kan de schrik om het hart slaan. Binnenkort bestaat de mens in haar/zijn huidige vorm misschien niet eens meer, omdat we regelmatig worden ‘ge-update’, of omdat onze genen zo zijn aangepast dat wij niet meer ziek worden, of slechts heel langzaam oud. Toch is het de vraag of we uit het werk van Swaab of Harari wel een goed beeld krijgen van wie de mens is. Dat we het menselijk gen-profiel steeds beter kunnen ontcijferen staat vast, maar wat is daarmee gewonnen? In hun speurtocht naar het wezen van de mens hebben diverse grote denkers het over een heel andere boeg gegooid. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op het onbewuste, het droomleven, de creativiteit en de bezieldheid van de mens. Ook zullen we het hebben over de dialogische spanning waarin elk mens staat, een spanning tot iets of iemand anders. Wie met al deze aspecten kennis maakt, is niet alleen minder van slag van het materialistische mensbeeld dat Swaab of Harari impliciet uitdragen. Hij/zij beschikt ook over mogelijke criteria om na te denken over voorgenomen mensverbeterende technieken binnen de wetenschap.

De bijeenkomsten worden begeleid door dr. Rico Sneller en zijn goed te volgen voor wie zich enige denkinspanning wil getroosten. Er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.

Dr. Rico Sneller Sneller doceerde eerder aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Eindhoven. In 2005 kreeg hij de onderwijsprijs van de universiteit Leiden. Momenteel is hij betrokken bij diverse (inter)nationale projecten en initiatieven, waaronder de academische netwerkorganisatie Alternative Perspectives and Global Concerns, deungvereniging, Instituut voor Verdrongenilosofie en Filosofie Oost West. Rico Sneller heeft diverse publicaties op zijn naam staan: Het Woord is schrift geworden. Derrida en de negatieve theologie (Kampen 1998), Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie (Zoetermeer 2003), Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen (Utrecht 2013), en recent Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Newcastle2020).

Begeleiding: dr. Rico Sneller

Data: 5, 12, 19 en 26 november 2020

Tijd: 20.15u

Deel

Cursussen en groepen

ABC van de christelijke traditie

Welkom bij de cursus ‘ABC van de christelijke traditie’. Wie wil weten of die cursus iets voor hem/haar is, herkent zich misschien in de volgende vragen: ‘ik zou wel eens
Lees verder

Rouw op je dak

Het gemis van een levenspartner kan nog zo uitgebreid in allerlei boeken beschreven staan, als je ermee te maken krijgt moet je toch je eigen weg zien te vinden. Er
Lees verder

Vastengroep

Vasten in de tijd voor Pasen is een oude traditie. Veel mensen weten uit ervaring dat het zinvol is om deze periode bewust(er) om te gaan met zaken als voedsel,
Lees verder

Zinnige kost – voor iedereen

I.v.m. de Covid-19 maatregelen ligt ‘Zinnige kost’ in het najaar van 2020 stil Een zinnig gesprek, bij een heerlijke maaltijd. Dat is wat ons voor ogen staat bij deze Diners
Lees verder

Ouders, kinderen en koffie

Een keer per kwartaal kunnen ouders met hun kinderen koffie drinken na de dienst in de Apostelkapel van de Kloosterkerk. De kinderen kunnen na een hapje en een drankje spelen
Lees verder