Het zijn zulke prachtige verhalen: Die over de schepping van de hemel en de aarde, over Adam en Eva in het paradijs, Noach en de ark, en de torenbouw van Babel. Wat je er ook van mag denken en of je er nu vertrouwen uit put of niet – deze verhalen hebben onze cultuur gestempeld. Beeldende kunst, literatuur en muziek zijn bijna niet zonder te denken.

Op school worden de bijbelse verhalen vaak niet meer verteld. Ouders komen er thuis lang niet altijd aan toe. Dat is jammer, want kinderen kunnen ervan genieten. Hun fantasie wordt erdoor geprikkeld. Ze kunnen ervan leren, zich verwonderen. En aan de hand van deze verhalen kun je met hen over levensvragen praten.

In de Kloosterkerk kunnen kinderen van de basisschoolleeftijd naar de grote verhalen uit onze christelijke cultuur komen luisteren. De vertellers brengen het verhaal tot leven. Zij maken daarbij gebruik van allerlei voorwerpen, zodat er ook iets te zíen is. Zij is geschoold in de vertelmethode van Godly Play.

Na het verhaal kunnen de kleine kinderen iets maken, waarin ze hun indrukken verwerken. De oudere kinderen krijgen de gelegenheid om alle vragen die ze maar kunnen bedenken te stellen: De aarde is toch niet geschapen, maar ontstaan door de Big Bang? Wat bedoelt de verteller, wanneer hij zegt dat ‘God sprak’? Is er wel een God? Hoe kan een slang nou praten? Dat is toch onzin? Eén van de predikanten van de Kloosterkerk kan indien gewenst met hen zoeken naar antwoorden en hen vertellen van de symbolische betekenis van de bijbelse verhalen. Welkom!

Datum en tijd: Op verzoek
Bijzonderheden: Maximaal 15 kinderen. Er wordt per kind een bijdrage gevraagd.

Deel

Voor kinderen en jongeren

Serious Quest

Rituelen, wat heb je eraan? Vroeger had je in de Rooms Katholieke kerk bijvoorbeeld de mogelijkheid van de biecht. Je vertelde de pastoor waarover je je schuldig voelde. Je kreeg
Lees verder

Jeugdkapel Bovenbouw

Bovenbouw middelbare school Zit jij in de bovenbouw van de middelbare school? Dan ben je iedere eerste, derde en mogelijk vijfde vrijdag van de maand welkom bij de bovenbouwgroep. We
Lees verder