De Kloosterkerk is een open gemeente met een divers publiek en vaak hebben we met elkaar geen idee wie er allemaal tot de gemeenschap behoren, hoe ze met hun geloof omgaan en wat ze doen wanneer ze niet in de kerk zijn. Marina de Kort-de Wolde volgde een aantal jaar geleden de ABC-cursus in de Kloosterkerk en ze woont vaak de diensten bij, al is dat tot haar verdriet sinds vorig jaar Pinksteren online. Eind vorig jaar bracht ze haar eerste nummer uit van de glossy OMG. Het is een tijdschrift over zingeving en spiritualiteit. Een gewaagde onderneming waar de ABC cursus van de Kloosterkerk een belangrijke inspiratiebron voor bleek te zijn.

Marina de Kort is zowel hoofdredacteur als uitgever van OMG. In de wereld van social media staat OMG met een knipoog voor ‘Oh my god’. Marina voegde daar de betekenis ‘other, me & God’ aan toe. Daar gaat OMG over. Zingeving en westerse spiritualiteit worden gekoppeld aan vragen over jezelf en het eigen leven én over de relatie met de ander. “Dat mag best speels en met humor”, zegt Marina.

OMG is een kwartaalblad waarin, volgens de hoofdredacteur, schoonheid overal is terug te vinden. De artikelen willen de ogen van de lezers openen voor de esthetiek van de westerse, christelijke traditie. Mooie fotografie zorgt voor de rest. Het gaat om grotere artikelen over Jeanne d’Arc en de Britse schrijver C.S. Lewis, een bespreking door Rienk Lanooy van een ets van Rembrandt met als onderwerp ‘Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de bron’. Daarnaast zijn er ook recepten, een kleurplaat van het beroemdste raam van de kathedraal van Chartres en een spel om ‘je eigen pad’ te vinden. Vrij aan het begin staat het verslag van een gesprek tussen een filosoof, een schrijver en een godgeleerde. Frits Spits praat over de schoonheid van de kunst en speciaal voor dit nummer schreef Jan Terlouw een winterverhaal. Het moet een goede mix zijn van diepgang en toegankelijkheid,” vindt Marina. “Zelf ben ik absoluut niet opgevoed in een zwaar geloof. Het was altijd een vreugde en een goed leven. Geloven heeft mijn leven rijker gemaakt en het heeft me vaak kracht gegeven. Dat gun ik iedereen.”. Die traditie moeten we koesteren in mijn ogen”. Het is een belangrijke drijfveer voor haar om de bijbelverhalen en de christelijke waarden over te dragen aan de volgende generatie. “De schoonheid daarvan moeten we doorgeven.” De OMG is haar uitgesproken manier daarvoor.

“Voor mij is met de realisatie van dit blad een droom in vervulling gegaan,“ zegt Marina. Jaren voorbereiding gingen vooraf aan het uitkomen van dit eerste nummer. Uiteindelijk werd het een blad dat ze zelf graag wil lezen, niet alleen vanwege de gekozen onderwerpen, maar ook om de perfecte uitvoering.

Tot 2010 was Marina de Kort-de Wolde advocaat op de Amsterdamse zuidas. Er kwam een moment waarop ze deze wereld ontgroeid was. Ze gooide het roer resoluut om en ging in Leiden theologie en, later, godsdienstwetenschappen studeren. Samen met studiegenote, Anne-Helene Borgts-Kooijmans, droomde ze over een blad als OMG. Ze verzamelden een groep goede professionals om zich heen en vonden iemand die financieel bijdroeg aan het eerste nummer. Zo werd een droom gerealiseerd.

Enkele jaren geleden nam Marina deel aan de ABC-cursus, toen nog onder begeleiding van Rienk Lanooy en Margreet Klokke. Ook daar kwam de driehoek: God, ik en de ander terug. “Dat zit in het DNA van de Kloosterkerk.  In die richting zat ik ook al te denken voor OMG; die twee vielen min of meer samen.”  Ze volgde de cursus niet omdat ze nog niets van het protestantse geloof wist. Ze was van jongs af aan kerkgaand en deed belijdenis toen ze 25 jaar was. De ABC cursus was voor haar vooral genieten van de omgang met gelijkgestemden en veel leren van de brede visie van de cursusleiders . “Ik deed de kring tijdens mijn studie. Dat was goed. De studie theologie is afstandelijk en op kennis gericht. De ABC cursus ging over het geloof, wat het voor jezelf kan betekenen en dat ook in relatie tot anderen.”

Eigenlijk wilde ze lawaaidominee worden. “Niet in de zin dat ik op de evangelische toer wilde,” zegt ze er snel bij. “Ik wilde lawaaidominee worden in de zin dat ik de boel zou opschudden. Later begreep ik dat ik daar buiten de officiële functies in de kerk meer ruimte voor kon krijgen. Zo kwam het idee van een glossy.”

Ze vindt het fijn te merken dat ook mannen het blad lezen en dat lezers actief met de artikelen aan de slag gaan. “Er wordt vaak van uit gegaan dat alleen vrouwen glossy’s lezen. Ik zou het wel jammer vinden wanneer ik de helft van de mogelijke lezers bij voorbaat al zou missen.

Dat blijkt gelukkig ook niet het geval”.

 

Op dit moment zijn er ongeveer 700  abonnees die zich spontaan hebben aangemeld via de website (omgmagazine.nl). En er zijn ongeveer 10.000 losse exemplaren verkocht, verdeeld over heel Nederland en sinds kort ook België. . Dat is een mooie start maar het hadden er nog veel meer kunnen zijn als de boekhandels en kiosken op 15 december niet zouden zijn gesloten als gevolg van de lockdown. Het is de bedoeling om in mei 2021 het tweede nummer uit te brengen, als de winkels dan weer gewoon open zijn.  Marina blijft haar schouders zetten onder haar geesteskind: Het blad waar hemel en aarde elkaar ontmoeten.

Door Karin de Leeuw.