Van het bestuur, Kloosterkerk

Corona-maatregelen Kloosterkerk met ingang van zaterdag 6 november 2021

Onze regering gaat de teugels weer aanhalen met betrekking tot de corona-maatregelen.

  1. Voor de kerkdiensten gelden de volgende regels:
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen wanneer gelopen wordt.
  • Mensen worden geplaceerd op 1,5 m door leden van het bestuur en worden verzocht snel te gaan zitten en niet meer rond te lopen.
  • Er worden weer om-en-om banken vrij gehouden. In de wandelruimte komen extra plaatsen
  • Reserveren is niet nodig, gevolg daarvan is wel dat het kan gebeuren dat de kerk vol is. Er zijn 200 plaatsen beschikbaar. Het kan daardoor gebeuren dat wij u moeten vragen naar een andere kerk te gaan of om de dienst vanuit huis te volgen via ons Youtube kanaal, of de kerkomroep.
  • Collecteren na de dienst bij uitgaan van de kerk.
  • Zingen doen we nog wel.
  • Voor de cantatedienst van eind november gelden deze regels uiteraard ook. We volgen de ontwikkelingen, mogelijk zijn gelden er na 12 november andere maatregelen.
  • Aanwezigen blijven zitten tijdens het orgelspel na de zegen en verlaten de kerk daarna op aanwijzingen van de ambtsdragers.
  • Na de dienst zal er geen gelegenheid meer zijn om koffie te drinken.

Het is naar de mening van het bestuur ieders eigen verantwoordelijkheid om voor de eigen bescherming en veiligheid te zorgen. Nadrukkelijk vragen wij uw aandacht voor de algemene hygiëne- en andere voorschriften die nog steeds van kracht zijn zoals ‘blijf thuis bij verkoudheidsklachten’. Bij de deur blijft de handgel staan om uw handen te reinigen.

Vacatures in het bestuur

Recent kondigden wij aan dat er twee vacatures komen bij de diaconie. Het is verheugend dat wij in contact zijn gekomen met mensen die belangstelling hebben voor deze functies. De volgende keer hoop ik u meer te kunnen melden.

Aan het einde van dit jaar komt er een einde aan de zittingstermijn van Marchien Holtrop in het bestuur, zij is nu de voorzitter van het consistorie. Per 1 januari is haar functie vacant. Onder dit bericht beschrijft zij haar ervaringen en functie. Bent of kent u iemand die geschikt zou zijn voor deze functie? Laat het mij dan binnen twee weken weten via voorzitter@kloosterkerk.nl.

Huis van bezinning
De verkenning van het Huis van bezinning heeft een mooie rapportage opgeleverd waarover wij graag met de gemeente in gesprek gaan. Elders in deze nieuwsbrief meer daar over. Het is fantastisch dat zo veel mensen hun betrokkenheid hebben getoond door hun ideeën met Gerda Hoekstra te delen. Veel dank!

Korte terugblik
De tentoonstelling, het UIT-festival en de Open Monumenten Dag trokken weer veel bezoekers naar de Kloosterkerk. Veel dank aan alle vrijwilligers die dat mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder de kerkwachten.

Een hartelijke groet, namens het bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter
voorzitter@kloosterkerk.nl

Vacature voorzitter van het consistorie
Ruim vier jaar heb ik met veel plezier in het bestuur van de Kloosterkerk gezeten, de afgelopen twee jaar als voorzitter van het consistorie. Het is nu tijd om het stokje over te dragen. In die vier jaar heb ik de Kloosterkerk goed leren kennen. Ik weet nu namen bij gezichten alsook gezichten bij namen. In de Kloosterkerk verrichten ruim 300 vrijwilligers enorm veel werk! Het is mooi om dat van dichtbij mee te maken en om daar onderdeel van te zijn. Als voorzitter van het consistorie ben ik samen met de andere ouderlingen (ouderling pastoraat, ouderling kerkmuziek, ouderling open kerk en twee jeugdouderlingen) en de predikanten verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de kerk.

De voorzitter van het consistorie:
• Is lid van de Kloosterkerk;
• Zit de consistorievergaderingen voor, stelt de agenda op en roept de vergadering 10x per jaar bijeen;
• Is contactpersoon voor een of meer commissies, thans de bibliotheekcommissie, de informatietafel, commissie van ontvangst, Lezing en Lunch en Preek van de Leek;
• Is lid van het moderamen en vergadert met hen zo’n 10x per jaar;
• Is lid van het algemeen bestuur van de stichting Kloosterkerk en vergadert zo’n 10x per jaar;
• Vervult met enige regelmaat bestuursdiensten tijdens de ochtenddienst (ouderling van dienst, collecteren, etc).
Mocht u interesse hebben of meer informatie wensen over de functie, dan kunt u contact met mij opnemen (m.holtrop@kloosterkerk.nl) of met de voorzitter van het bestuur (voorzitter@kloosterkerk.nl).

Met vriendelijke groet,

Marchien Holtrop