Velen van u zullen nu vakantie vieren in eigen land of toch elders. Anderen vieren vakantie thuis. In de afgelopen bijzondere maanden hebben velen hard gewerkt om de verbinding met elkaar te houden in de tijd dat wij niet fysiek in de kerk konden zijn. De contactpersonen hielden contact met hun wijkgenoten. De leiding kinderdienst zocht digitaal contact met de jeugd en bedacht acties voor aan huis.

Het ochtendgebed kon eerst alleen via Kerkomroep meebeleefd worden maar vanaf eind mei ook via livestream. Wat een enorme prestatie, zeker als je bedenkt dat de commissie die dit voor elkaar heeft gekregen ook bestaat uit vrijwilligers; wel met enig verstand van zaken! Inmiddels is er een groep bij elkaar, die het maken van de livestream de komende tijd mogelijk blijft maken.

Vanaf 1 juli zijn de regels versoepeld waardoor er weer meer gemeenteleden naar de kerk kunnen komen. Aangezien er voor meer dan 100 personen plaats is in de Kloosterkerk, met inachtneming van de regels van de overheid (o.a. 1,5 m afstand), moeten wij met reservering en gezondheidscheck werken.

De feestelijke intrede dienst van dominee Marja Flipse was de eerste dienst sinds maanden met weer redelijk gevulde banken! Voor velen weer een fijn weerzien na zo’n lange tijd. Voorlopig zit een goed gevulde kerk er nog niet in. Wij moeten voorzichtig zijn. Er is nog zoveel onzeker. Het zijn in ieder geval kleine stapjes in de goede richting. U kunt zich wekelijks opgeven voor de zondagsdienst! Als u geen bericht ontvangt, hebt u een plaats. Als het maximale aantal bereikt is, ontvangt u wél bericht, en kunt u, als u dat wilt, alvast op de lijst van de volgende week geplaatst worden.

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan het Magazine “De Klooster” met daarin het nieuwe jaarprogramma. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat cursussen doorgaan in aangepaste vorm om ieders gezondheid zo goed mogelijk te beschermen. Als de regels van overheidswege veranderen zullen wij daarop passende maatregelen nemen.

Belangrijke evenementen zoals de Uitmarkt en open Monumentendag in september zullen niet in hun gebruikelijke vorm doorgaan. De Kloosterkerk zal meedoen aan het Binnen UIT-festival en ook aan Open Monumentendag Light. U hoort er later meer over.

De bestuursleden zijn de komende weken wisselend op vakantie. Het bestuur zal ook in de zomermaanden om de 2 weken bij elkaar komen om zo waar nodig bij te sturen.

Van harte wens ik u namens het bestuur een mooie en bovenal gezonde zomer!

Astrid Poot

foto: Gerhard van Roon