10 x 10 = 100

De Kloosterkerkgemeente bestaat dit jaar 100 jaar, wat een mooie gelegenheid is voor een nieuwe rubriek. De Jubileumcommissie zal daarom tien personen interviewen, waarbij elke persoon 10 jaar ouder is dan degene ervoor. 10 personen x 10 jaar is 100 jaar gemeente Kloosterkerk!

Dit keer is het woord aan Machteld Verboom, als (bijna) 40-jarige. Haar meest inspirerende Bijbeltekst zal u – ook als u geen jurist bent – zeker aanspreken in deze tijden.

Welk object vindt u het mooiste en waarom?

In de Kloosterkerk zijn veel prachtige objecten. Auditief steekt het orgel van de Deense orgelbouwer Marcussen er voor mij met kop en schouders bovenuit. Het orgel (de organist) heet welkom en doet uitgeleide. De klanken ontroeren en imponeren. Maar bovenal begeleidt en verbindt het orgelspel de (zang)stemmen van alle bezoekers van de Kloosterkerk. Het is daarom onmisbaar.

Welke Bijbeltekst inspireert u het meest?

Lucas 10:26-27: “Jezus zei tegen hem: Wat staat er in de wet? Wat lees je daar? De man antwoordde: Houdt van de Heer, je God met je hele hart, met je hele ziel, met het hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemens als van jezelf.”

In deze passage spreekt zowel de vraag van Jezus als het antwoord van de wetsgeleerde mij aan. De vraag ‘Wat staat er in de wet?’ raakt de essentie van mijn werk als jurist. Het antwoord ‘houd evenveel van je medemens als van jezelf’ raakt de essentie van de persoon, die ik graag wil zijn. Barmhartig en behulpzaam. De barmhartige Samaritanen van dit corona tijdperk zijn de medewerkers in de zorg, die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor het leven van anderen.  Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Hun belangeloze inzet is – evenals voormelde Bijbeltekst – een bron van inspiratie.

Komt u al ca. 10 jaar naar de Kloosterkerk? Zo ja, wat is uw hoogtepunt uit de laatste 10 jaar?

De doop van onze kinderen in 2012, 2015 en 2019 zijn hoogtepunten. Niet alleen het moment zelf is bijzonder, maar ook de voorbereidende gesprekken onder begeleiding van de predikant vonden wij inspirerend. Onze kinderen treden nu in mijn voetsporen. Zij maken nu kennis met Bijbelverhalen en ik hoop, dat zij deel zullen uitmaken van de volgende generatie Kloosterkerkgangers.

Objecten die al meer dan een eeuw met de gemeente mee gaan

In dit jubileumjaar van de gemeente van de Duinoordkerk / Kloosterkerk zetten we elke maand een object in de schijnwerpers, dat vanuit de Duinoordkerk mee is gekomen naar de Kloosterkerk. Voorwerpen die u wekelijks zag, krijgen zo een extra lading én zij vormen een verrassend onderwerp om over te praten!

Het object van deze vierde maand is de knielbank:

In de Leeuwarder Courant van 26 oktober 1960 stond een artikel over de knielbank, waarin werd verteld hoe de Duinoordkerk gemeente onder leiding van dominee Kwint naar de Kloosterkerk verhuisde. De Duinoord gemeente was een pionier op het gebied van de Liturgische Beweging in de Hervormde Kerk. De Kloosterkerk werd mede daarom dan ook geheel in liturgische stijl gerestaureerd. Opmerkelijke vermelding: deze restauratie kostte een miljoen gulden! Onderdeel van de restauratie waren knielbanken voor de gemeenteleden. Een knielbank voor de predikant bestond nog niet in de Hervormde Kerk, tót de Kloosterkerk deze als eerste Hervormde Kerk aanschafte. Hierop kan de predikant de dienst van de gebeden geknield leiden. De knielbank komt naast de preekstoel te staan. En daar staat hij tot op de dag van vandaag.

Judith van der Flier

(fotograaf onbekend)