Al een jaar lang leven wij ook met het jeugdwerk in een bijzondere tijd. Geen gezinnen op zondagmorgen in de kerk. Geen kleintjes in de crèche, geen kinderdienst of jeugdkapel. Dat vraagt om andere vormen om toch naast de livestream voor volwassenen ook voor de kinderen van de Kloosterkerk wekelijks te zorgen dat de band met de Kloosterkerk stevig blijft. De afgelopen weken zijn de Godly Play verhalen om voor te lezen  of om zelf te lezen via de mail gestuurd. Het hoogtepunt was het laatste verhaal over Esther, via Youtube te bekijken en te luisteren. Nu de veertig dagentijd is begonnen, zal er wekelijks een speciale bijlage, met de liturgie mee, aan de kinderen gestuurd worden. Het thema is voor de komende weken: de namen van Jezus. De oudere kinderen kunnen dit zelf lezen en de opdrachtjes maken. Voor de jongere kinderen is het fijn als de ouders hiermee helpen. Als gezin kun je hiermee samen ontdekken wat je verbindt met de Kloosterkerk en met het geloof. En voor ouders kan het nog leerzaam zijn ook. Naast de tekstbijdragen voor de jeugd proberen wij ook via het Youtube-kanaal van de Kloosterkerk filmpjes over geloofsvragen en Bijbelteksten te maken om het afwisselend te houden.

Het eerste project staat al online!

De palmpasenstok zal dit jaar ook weer als bouwpakket thuisbezorgd worden voor wie dat wil! Je kunt je kinderen ervoor opgeven (mits woonachtig in Den Haag) via een mail aan a.poot@kloosterkerk.nl. De tasjes worden dan  op zaterdagmiddag 27 maart bezorgd.

Ook de jeugdkapel gaat in maart op een alternatieve manier door op zondag 7 maart. Ben je tussen de 12-15 jaar en heb je zin om mee te doen, geef je dan op via jeugdwerk@kloosterkerk.nl onder vermelding van je naam en mobiele nummer. Als je je hebt opgegeven, krijg je via de app hier meer informatie over.

De 40 dagentijd is een sobere tijd, al helemaal dit jaar. Wij hopen toch dat door de verhalen en filmpjes de kinderen de komende tijd toe kunnen leven naar Pasen!

Namens het jeugdwerk,

Astrid Poot, Jeugdouderling