In het  weekend van 19 en 20 september jl. vierden we het 100-jarig bestaan van de Kloosterkerkgemeente met drie diensten. Het oorspronkelijke idee was om in dat festivalweekend, naast alle activiteiten die gepland stonden, ook de getijdenvieringen vorm te geven, op alle verschillende momenten van de dag:

De jubileumcommissie had de ambitie om met deze vieringen aan te haken op de activiteiten gedurende de dag. Te beginnen op vrijdag en eindigend op zondagavond. Corona heeft deze plannen doorkruist en uiteindelijk zijn alleen de vesper op zaterdag, de min of meer gewone zondag-ochtendienst, en de “experimentele vesper” op zondagmiddag overgebleven.

De vesper op zaterdag bevatte onderdelen van de evensong, maar deze keer voornamelijk in de Nederlandse taal. Het was merkbaar dat ds. Marja Flipse zich hier als een vis in het water voelde.
De preces en responses, die gezongen werden, waren getoonzet door onze cantor Daniël Rouwkema, en staan zo ook in het nieuwe liedboek als gezang 191. Daniël vond het vreselijk dat hij er na al zijn voorbereiding zaterdag en zondag niet bij kon zijn. Hij had milde klachten en wilde daarom geen enkel risico nemen. Zijn taak kon gelukkig naadloos worden overgenomen door Geerten van de Wetering.

Zondag begon met een feestelijke dienst met ds. Rienk Lanooy als voorganger, wederom met diverse toonzettingen van onze cantor. De dienst was min of meer de traditionele liturgie zoals we hem op zondag vieren. Helaas was de geplande viering van het Heilig Avondmaal op dat moment een brug te ver.

De “experimentele” vesper op zondagmiddag was inhoudelijk de verantwoordelijkheid van Geerten van de Wetering. Hij had twee geweldige musici gevraagd om naast hem de muziek in deze dienst uit te voeren. Ik was zelf overrompeld door de puurheid van deze viering, de synthese tussen oude en nieuwe muziek en het gebruik van oude thema’s in een nieuwe muzikale context. Het Magnificat dat Geerten speciaal voor deze dienst componeerde, maakte op mij een grote indruk. Verrassend waren de overgangen, maar ook de sereniteit van de stilte. Het afsluitende Phos Hilaron van Owain Park vond ik een geweldig en indrukwekkend slot.

Ik denk dat de Kloosterkerk zich gelukkig mag prijzen met de geweldige predikanten en kerkmusici, die we in huis hebben en die elkaar aanvullen en indien nodig elkaar kunnen vervangen! Daarnaast is er gelukkig een bestuur en een groot aantal vrijwilligers, dat dit soort vieringen mogelijk maakt. Laten we dat koesteren, want zeker met onze livestream (wat werd het weer mooi geregistreerd) zijn dit activiteiten waarmee we een grote groep mensen aanspreken.

Tot slot de woorden van Phos Hilaron van Owain Park, dat aan het eind van deze vesper klonk:

Vriendelijk Licht van de Heilige Glorie, van

de onsterfelijke Vader, van de hemelse, de

heilige, de gelukzalige – U Jezus Christus.

Aangekomen bij zonsondergang

en met zicht op het avondlicht bezingen

wij de Vader, de Zoon en de Heilige

Geest, God.

Waardig is het U te allen tijde te

bezingen met passende stemmen,

Zoon van God, U die het leven schenkt.

Daarom roemt U de kosmos.

André Meijster
Ouderling Kerkmuziek

 

Een blijvende herinnering – Het Kloosterkerk mozaïek

Weet u nog waar u op dit houten Kloosterkerk mozaïek uw boomstamblokje plakte, na de startdienst van het jubileum vorig jaar? Afgelopen jaar is op meerdere momenten doorgewerkt aan deze verbeelding van onze “open plek als een licht punt in het bos van de binnenstad” – bij de vrijwilligersbijeenkomst in januari en tijdens de kinderdiensten, onder de creatieve coördinatie van Loes Wagter. Nu is het houten Kloosterkerk mozaïek af! Het krijgt een mooi plekje in de kerk, als aandenken aan het jubileum.


Jubileumweekend

Vorig jaar september startte het jubileumjaar, ter viering van het 100-jarig bestaan van onze gemeente. Afgelopen weekend was het jaar rond, precies 101 jaar na de eerste steenlegging van de Duinoordkerk. Drie speciale getijdenvieringen zetten dit weekend de kroon op het jubileum. De dienst op zondagmorgen werd omringd door twee vesperdiensten. Zaterdagmiddag werd een avondgebed gehouden zoals dat in de Duinoordkerk gebruikelijk was. En in een vesper op zondagmiddag werden liturgische grenzen verkend, spelend met ruimte en muziek. Verleden, heden en toekomst regen zich zo aaneen, met als thema’s geloof, hoop en liefde. Veel dank aan alle musici en zangers, die deze vieringen mogelijk hebben gemaakt. Het was alles van een grootse schoonheid! Heeft u de vesperdiensten gemist of wilt er nog een keer van genieten, dan kunt u deze terugkijken op https://www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw
Méér dan van harte aanbevolen!

In de ochtenddienst op 20 september maakte ds. Rienk Lanooy met de kinderen het jubileumjaar rond. Bij de start van het jubileum vorig jaar gingen de kinderen op zoek naar stenen in de kerk en legden elk een steen in een grote vaas, als bouwsteen voor het jubileumjaar. De vaas heeft een jaar het altaar gesierd. Nu mochten de kinderen allemaal een mooie steen uitzoeken om mee naar huis te nemen. Zij worden de bouwers van de volgende 100 jaar!

Na afloop van de dienst  was er voor iedereen nog een kleine attentie om de bloemetjes buiten te zetten, nu een glas binnen er helaas niet in zit!


En daarmee is een eind gekomen aan dit jubileumjaar. Waarin we door corona helaas veel mooie plannen zagen sneuvelen. Een jubileumwandeling, jubileumcantate, maaltijd ter viering van 75 jaar vrijheid, het Kloosterkerkfestival… Maar met de creativiteit in onze gemeente hebben we ons honderdjarig bestaan toch kunnen vieren: er is taart gebakken en geknutseld met hout, de kinderen hebben gebouwd met stenen en lego. Er is prachtige muziek gemaakt, gespeeld en gezongen. Bijzondere voorwerpen in de kerk zijn met woorden in het licht gezet en gemeenteleden van 10×10 jaar hebben ons verteld over hun band met de kerk. De Kloosterkerk is een nieuw gecomponeerd jubileumlied rijker en een logo dat nog 100 jaar mee kan. Met de getijdendiensten van dit septemberweekend sluiten we het jubileumjaar af. Ingetogener dan was voorbereid en zonder met elkaar het glas te kunnen heffen, nu 2020 er zo anders uit is komen te zien dan iedereen voor mogelijk had gehouden. Maar onze wens blijft eender: dat onze gemeente ook de komende eeuw mag blijven bloeien!

Namens de jubileumcommissie, Carola Berger en Peter van Goch