Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 9 JANUARI 2022
– 1e zondag van Epifanie –
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: George Melse
Organist: Geerten van de Wetering
m.m.v. Elma Dekker, sopraan en
Kloosterkerk-ensemble o.l.v. Geerten van de Wetering

 

In de weken na Kerstmis worden verhalen uit het boek ‘Richteren’ gelezen.
Tegenwoordig wordt het ook wel ‘Rechters’ genoemd, een vertrouwder woord dat ons
tegelijkertijd op het verkeerde been kan zetten. De rechters uit het boek Richteren
hebben namelijk weinig van rechters uit onze dagen. Het zijn veeleer charismatische
leiders die het volk Israël in de verdrukking uit de sores halen en dan weer even snel
verdwijnen als ze zijn opgekomen. Ze hebben iets van de profeten (het boek behoort
ook tot de vroege profeten): leiders die het volk dat afdwaalt weer terugbrengen bij de
Eeuwige.
Op deze eerste zondag van Epifanie wordt vaak gelezen over de doop van Christus;
ook een verhaal over ommekeer en nieuw perspectief voor mensen die op zoek zijn
naar richting in hun leven.