Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 31 OKTOBER 2021
23zondag na Pinksteren
-Gedachtenis van de gestorvenen￾
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Marchien Holtrop
Organist: Geerten van de Wetering
m.m.v.
Residentie Bachorkest
Residentie Bachkoor
Oscar Verhaar, altus
Robert Luts, tenor
Dirigent – Jos Vermunt

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben’
(BWV 109) van J.S.Bach
Bij de dienst:
De komende weken staan in de Kloosterkerk in het teken van rituelen: gedachtenis,
vergeving en oogst. Vandaag gedenken wij hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen
jaar. We noemen de namen waarmee zij voor altijd gekend zijn bij God en bij de
mensen. In Psalm 23, die vandaag klinkt, staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de
Eeuwige, die aanwezig is. Ook – juist – in tijden van ontreddering en gemis.
Bij de kinderdienst:
Vanaf je geboorte heb je te maken met rituelen. Dat begint al bij het geven van je naam.
Die naam draag je je hele leven mee. Vandaag noemen we de namen van degenen die in
het afgelopen jaar zijn overleden. Zo blijven de mensen van voorbij met ons verbonden.
We vergeten hen niet. Vandaag hebben we het in de kinderdienst over herinneringen.
Die verbinden het verleden met het heden en de toekomst.