Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 11 JULI 2021
– 7e zondag na Pinksteren –
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Yna Visser
Organist: Iddo van der Giessen

Bij de dienst:
In de zomermaanden is in de Kloosterkerk de expositie ‘Tijd en eeuwigheid’ te zien.
Papierkunst en gedichten (beeld en woord) vormen de kern van de tentoonstelling. Het thema ‘Tijd en eeuwigheid’ komt ook terug in een aantal diensten. Vandaag klinkt Psalm 71, een lied waarin het besef van de tijdelijkheid van de mens centraal staat. Hoe verhoud je je als tijdgebonden wezen tot de Eeuwige? Diezelfde relatie wordt
verkend in het boek Exodus, waar tijd en eeuwigheid elkaar raken in de ontmoeting tussen Mozes en de God van zijn voorouders.


en misschien reiken we niet tot in de eeuwigheid
maar samen zullen we de tijd vertragen
want ik leg mijn tijdelijkheid
naast de jouwe en
alles zal twee keer zo lang duren
uit: ‘In tweevoud’ van Babs Gons

Bij de kinderdiensten:
De serie kinderverhalen in de zomer gaat over bijbel en creativiteit. In de bijbel wordt heel wat afgebouwd. Vandaag gaat het over een oud verhaal in de bijbel: de toren van
Babel. Een verhaal over mensen die alles willen kunnen, willen doen en willen weten. Overal de beste in willen zijn. Maar wat is belangrijker: overal de beste in willen zijn, of juist
met zijn allen – ieder met zijn eigen talenten – bouwen aan een betere wereld? Bouw je mee?

 

Het is weer toegestaan om als gemeente zowel het ordinarium als de liederen te zingen.