Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 3 OKTOBER 2021
-19e zondag na Pinksteren￾
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Irma Neleman
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Nog steeds staan we wat te schutteren met onze ellebogen, halve buigingen en al dan
niet per ongeluk uitgestoken en weer teruggetrokken handen als we elkaar begroeten.
Elkaar aanraken is voorbehouden aan een kleine kring. In de evangelieverhalen is die
schroom er niet. Jezus raakt mensen voortdurend aan, lijfelijk, maar ook door wat hij
zegt en doet. Andersom gebeurt trouwens ook: mensen raken Jezus aan en hopen daar
kracht uit te putten.
In september en oktober lezen we in de diensten een aantal verhalen uit het evangelie
naar Markus waarin er lijfelijk contact is tussen Jezus en de ander, onder het motto
‘Aangeraakt door de Messias’. In het verhaal van vandaag ontmoet Jezus een zieke
jongen. Al blijkt voor zijn genezing geen aanraking nodig te zijn, toch doet Jezus hem
een handreiking.

Bij de kinderdienst:
In september en oktober worden voor de kinderen Godly Play verhalen uitgebeeld.
Deze verhalen kun je niet alleen horen, maar ook zien en voelen. Je duikt er helemaal
in. In deze cyclus draait het om dicht bij Jezus komen. Jezus raakt kinderen en
volwassenen aan, met zijn handen of door wat hij zegt en doet. Soms wil iemand hem
aanraken, en dat mag ook.
Het verhaal van vandaag gaat over de doop. Jezus zei eens: ‘Ik ben het licht’. Als je
gedoopt wordt, is het net alsof je door dat licht wordt aangeraakt, zoals een kaars die
wordt aangestoken. Dat licht mag je heel je leven met je meedragen.