Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 27 MAART 2022
-4e zondag in de Veertigdagentijd-
‘Laetare’-‘Verheugt u’ (Jesaja 66,10)
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Hijme Stoffels
Organist: Geerten van de Wetering
m.m.v.
Residentie Kamerkoor
Residentie Bachorkest
Martha Bosch – sopraan
Talitha van der Spek – alt
Bernard Loonen – tenor
Berend Eijkhout – bas
Dirigent – Jos Vermunt

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Ich hatte viel Bekümmernis’ (BWV 21) van J.S.Bach

Bij de dienst:

De cantate van vandaag werd geschreven voor de zondag dat ook het verhaal van het verloren
schaap en de verloren drachme klonk. Jezus, onderweg naar Jeruzalem, vertelt het aan
schriftgeleerden en farizeeën die morren over zijn aandacht voor de mensen die er in hun ogen
niet toe doen. In de ogen van de hemel doen zij er juist wel toe, en er is daar grote blijdschap als
zij hun leven hervinden. Die vreugde past goed bij deze zondag halverwege de
Veertigdagentijd, die ‘Laeatare’ heet, ‘Verheug je!’ Die blijdschap komt ook ruimschoots aan
bod in de muziek die vandaag klinkt. Allereerst in het Praeludium in G uit BWV 541 dat
opgetogen de toon zet aan het begin van de dienst. Vervolgens in (het tweede deel van) de
cantate, b.v. als de tenor ‘Erfreue dich Seele’ zingt en tot slot in de Fuga in G uit BWV 541.
Voor deze fuga maakt Bach gebruik van hetzelfde thema als in deel twee van cantate BWV 21,
dat ook fugatisch opgezet is. Zo verwijst midden in de vasten alles al vooruit naar de vreugde
van het Paasfeest. Want Pasen wordt het, ondanks alles.

Bij de kinderdienst:
In de weken voor Pasen gaat het in de kinderdiensten over ‘omdenken’. We denken samen na over
de dingen die belangrijk zijn in ons leven en vragen ons af hoe we daar anders mee om kunnen
gaan: met ons bezit, ons voedsel, onze tijd, de ander, God, schuld en Jezus.
Vandaag proberen we ons een voorstelling te maken van wie God eigenlijk is. Dat is niet zo
gemakkelijk, want we kunnen God niet zien. De gelijkenissen van Jezus helpen ons op weg.