Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 26 MAART 2023
– 5e zondag van de Veertigdagentijd –
‘Judica’ – ‘Verschaf mij recht, o God’ (Ps 43:1)
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Marc Blom
Organist: Geerten van de Wetering

m.m.v.
Residentie Bachorkest
Residentie Kamerkoor
Lauren Armishaw, sopraan
William Knight, tenor
Hidde Kleijkamp, bas
Dirigent – Jos Vermunt

 

In deze dienst klinkt cantate ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ (BWV 1). Bach schreef deze
cantate voor het feest van Maria-Boodschap, 25 maart, precies negen maanden voor Kerstmis.
Vandaag komen de twee (paarse) periodes van voorbereiding van het liturgisch jaar – Advent en
de Veertigdagentijd – samen in de muziek en in de lezing van de aankondiging (‘boodschap’)
van de geboorte van de Messias. Hij zal koning zijn, vertelt Lukas, maar zijn koningschap gaat
niet buiten het lijden om.

Bij de kinderdienst:
Wie is hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid
ontdekken we over Jezus? Deze vragen staan, de weken tot aan Pasen, centraal in de
kinderdienst. Vandaag vragen wij de kinderen of zij begrijpen dat Jezus, behalve een gewoon
mens, ook de Zoon van God is, de beloofde Messias?

Bij de orgelmuziek
Cantate BWV 1 is geschreven voor Maria Boodschap: de aankondiging van de geboorte van
Jezus door de engel Gabriel aan Maria. Daarbij aansluitend klinkt aan het begin van deze dienst
Verkündigung uit Marienbilder, een verzameling beeldende muziek van Siegfried Reda bij
episodes uit het leven van Maria. Reda’s muziek wordt weinig uitgevoerd, Marienbilder is een
van zijn bekendste werken. In Verkündigung (Maria Boodschap) horen we aan het begin de
engel naar beneden dalen. Daarna ontvouwt zich een melodie die, soms stamelend, de
verwondering van Maria verbeeldt, een aantal keer onderbroken door het terugkerende motief
van de neerdalende engel.