Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 24 MAART 2024
– Palmpasen –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: André Suurmond
Organist: Geerten van de Wetering
m.m.v.
Residentie Bachorkest
Residentie Kamerkoor
Talitha van der Spek, alt
Chris Postuma, tenor
Matthew Baker,bas
Dirigent – Jos Vermunt

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Himmelskönig, sei willkommen’ (BWV 182)
van J.S.Bach

Bij de dienst:
‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem’ – de palmzondag is een dag met twee gezichten: er is de
vreugde om de intocht, maar ook is er bezinning op de passie aan het begin van de Stille Week.
Door de palmpaasstokken van de kinderen, de lezing uit Matteüs en de cantate schijnt het
donkere licht van de komende Stille Week, de week van de liefde, die tegelijkertijd liefde tot de
dood is. ‘In alles volhardt ze’, schrijft Paulus over die liefde. De twee gezichten van deze dienst
worden gesymboliseerd door het antependium (het kleed dat aan de kansel hangt) dat van rood,
de kleur van de liefde, naar paars gaat, de kleur van de liefde die volhardt tot het einde.

Bij de kinderdienst:
‘Hosanna, hosanna de Heer komt voorbij!’ Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem.
Iedereen juicht en wuift met palmtakken. Maar voor Jezus is het geen dag met alleen maar
blijdschap. Voor hem begint juist een periode waarin het gejuich snel zal verstommen. Voelt
Jezus zich een koning zoals wij ons koningen voorstellen? En stel dat Jezus zijn intrede op een
paard zou doen i.p.v. op een ezel, zou het dan een heel ander verhaal zijn geworden?