Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 21 MEI 2023
-7e zondag van Pasen ‘Exaudi’ –
Voorganger: ds. Tom de Haan
Ouderling: Marc Blom
Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:
Het is de 6e zondag na Pasen. Met de Latijnse naam Exaudi: ‘verhoor’, uit Psalm 27, 7
“Hoor mij Heer, als ik tot U roep.” Eenvoudiger is echter de constatering, dat dit de
zondag ná Hemelvaart is en vóór Pinksteren. Jezus is al wel ‘ten hemel gevaren’, maar
de Heilige Geest is nog niet gezonden. Daarom wordt deze zondag ook wel
‘Wezenzondag’ genoemd. We zijn ‘verweesd’ en tóch heeft vandaag de liturgische
feestkleur wit, in het vertrouwen van Psalm 27 dat God naar ons hoort. We lezen uit
Johannes de opvallende woorden van Jezus, dat het goed voor ons is dat hij ons verlaat.
Wat betekent dat voor een gemeenschap die juist Jezus zegt te willen volgen?

Bij de kinderdienst:
Deze zondag heet Weeszondag. Kun je je voorstellen dat de leerlingen van Jezus zich
wezen voelen nu ze, na Hemelvaart, zonder
Hem verder moeten?