Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

  ZONDAG 20 JUNI 2021
-4e zondag na Pinksteren

Voorganger: ds Ranfar Kouwijzer
Ouderling: Marchien Holtrop
Organist: Jeroen Koopman
Kloosterkerk-ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

 

Bij de dienst:
Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Dat is een dag ingesteld door de Verenigde
Naties om aandacht te vragen voor het lot van hen die wereldwijd op de vlucht zijn
voor oorlog en geweld. Het gaat om 80 miljoen mensen Dat wil zeggen dat er op
iedere honderd mensenkinderen één vluchteling is.
Het valt op dat alle Bijbelse hoofdpersonen een geschiedenis met vluchten hebben.
Het begint al met Adam en Eva die de hof van Eden gedwongen moeten verlaten.
Aartsvader Abraham is een landverhuizer die geconfronteerd met hongersnood ook
nog in Egypte aanklopt. Mozes was een vreemdeling die ternauwernood een genocide
in Egypte overleefde en die later ontvlucht naar Midian. Het exiel van Koning David
is zelfs in ons volkslied terechtgekomen: “Als David moeste vluchten voor Saul den
tiran…” Jozef, Maria en Jezus zetten de lijn voort: “Sta op en vlucht naar Egypte want
Herodes wil het kind ombrengen”. Zijn er eigenlijk ook Bijbelse protagonisten die níet
hoeven te vluchten?
Het kan natuurlijk toeval zijn. Het waren ruige tijden en er gebeurde nou eenmaal
veel. Maar misschien is het géén toeval dat het verhaal van bevrijding exclusief
verteld wordt aan de hand van levens van mensen die weet hebben van uitwijken en
van ballingschap. Je land verlaten en ergens anders opnieuw beginnen is toch ook een
beetje sterven – en hopelijk weer opstaan.

Bij de kinderdienst:
“Wie zee zegt, vooral de Noordzee, zegt zout! In de Bijbel is zout een symbool voor een
verbond. God sloot een zoutverbond met David, dat wil zeggen een eeuwigdurend
verbond.
In het verhaal van Sodom en Gomorra gebruikt God juist zout -zwavel- om een hele
stad te vernietigen vanwege het slechte gedrag van hun inwoners.
Lot mag vluchten als hij zich aan de afspraak houdt. Zijn vrouw houdt zich daar niet
aan en het loopt slecht met haar af!”

Helaas is het nog niet mogelijk om te zingen als gemeente. Het vocaal ensemble
neemt de gemeentezang voor haar rekening.