Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

 

ZONDAG 20 DECEMBER 2020 
-4e Advent ‘Rorate Coeli’-
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Yna Visser
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema

 

Bij de dienst:
Vier vrouwen kent de oorkonde van de verwekking van Jezus in het eerste hoofdstuk
van Matteüs. Het zijn Tamar, Rachab, Ruth en Batseba, Wat hen verbindt is dat het
geen doorsnee-vrouwen zijn: ze hebben een eigen verhaal, er is iets over hen te
vertellen wat weer terug te vinden is in hun verre nakomeling, Jezus Messias. Wij
zouden zeggen: er is iets van hun DNA in hem te vinden. Vandaag gaat het over de
vierde in de reeks: Batseba. Matteüs noemt haar ‘vrouw van Uria’. Dat is niet omdat hij
haar naam niet weet of haar vooral ziet als ‘de vrouw van…’, maar om te onderstrepen
dat koning David niet haar man is, ook al eigent hij zich haar zonder scrupules toe met
alle gevolgen van dien

Bij de kinderdiensten (thuis):
In de bijbel staat het verhaal van Batseba, een verre voorouder van Jezus. Misschien
kun je thuis iemand vragen om 2 Samuël 11 en 12 op te zoeken en te vertellen wat daar
allemaal gebeurt. Het is geen vrolijk verhaal!
Als de machtige koning David met Batseba wil trouwen, heeft zij geen enkele keus –
zelfs al is ze al getrouwd met Uria. Stel je voor, dat je zomaar door de koning ingepikt
wordt…
Heb je dat ook wel eens, dat jou zomaar iets naars overkomt? Je kunt er zelf niks aan
doen, maar het zet wel je hele leven op zijn kop. Dan heb je best veel
doorzettingsvermogen nodig om er toch het beste van te maken.
Gelukkig sta je er niet alleen voor. Batseba ook niet. Aan het eind van het verhaal
maakt God haar toch nog blij.

Bij de muziek:
Verspreid over de dienst klinken variaties van Folkert Grondsma (1944 – 2000) over het
lied ‘Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer’, een lied voor de 4e zondag van advent.
Grondsma was organist van de Pauluskerk in Den Haag, en later van de Hartebrugkerk
in Leiden. De variaties die hij over dit lied schreef, gaan uit van de tekst van het lied.
Zo is de tekst ‘Gij klare zon, gij schone ster’ het uitgangspunt voor de variatie die klinkt
na de evangelielezing. Na de preek klinkt de variatie bij de vragende tekst: ‘Waar blijft
Gij toch, o ’s werelds troost’? Aan het slot van de dienst klinkt een heftigere uitleiding,
die het scheuren van de hemel verklankt.