Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
-17e zondag na Pinksteren￾
Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Nog steeds staan we wat te schutteren met onze ellebogen, halve buigingen en al dan
niet per ongeluk uitgestoken en weer teruggetrokken handen als we elkaar begroeten.
Elkaar aanraken is voorbehouden aan een kleine kring. In de evangelieverhalen is die
schroom er niet. Jezus raakt mensen voortdurend aan, lijfelijk, maar ook door wat hij
zegt en doet. Andersom gebeurt trouwens ook: mensen raken Jezus aan en hopen daar
kracht uit te putten.
In september en oktober lezen we in de diensten een aantal verhalen uit het evangelie
naar Markus waarin er lijfelijk contact is tussen Jezus en de ander, onder het motto
‘Aangeraakt door de Messias’. Vandaag komt er relatief weinig uit Jezus’ handen –
daar heeft hij blijkbaar ook wel eens last van! Hoe komt dat?

Bij de kinderdienst:
In september en oktober worden voor de kinderen Godly Play verhalen uitgebeeld.
Deze verhalen kun je niet alleen horen, maar ook zien en voelen. Je duikt er helemaal
in.
In deze cyclus draait het om dicht bij Jezus komen. Jezus raakt kinderen en
volwassenen aan, met zijn handen of door wat hij zegt en doet. Soms wil iemand hem
aanraken, en dat mag ook.
Soms durven mensen niet goed om hulp te vragen, maar in het verhaal van vandaag
schreeuwt Bartimeüs het uit. Zo graag wil hij dat Jezus hem helpt! Bartimeüs is blind en
kan Jezus niet zien. Maar Jezus ziet hem wel.