ZONDAG 19 JANUARI 2020

-2e zondag na Epifanie-

Voorganger: ds. Klaas Wigboldus

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink

Organist: Geerten van de Wetering

 

Bij de dienst:

Dit is de tweede dienst in een serie over de profeet Elia

 

Elia, een lied – Willem Barnard

 

Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht, alles wat vastomlijnd leek staat te beven

in de emotie heb ik U gezocht, Gij waart er niet. Niets dan mijn eigen leven.

 

En de ontreddering ging voor U uit, het vuur als uw heraut vooruitgezonden –

Ik bleef alleen in mijn eenzelvigheid, tot niemand onzer komt Gij onomwonden.

 

En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom, achter een sluier soms, uit een stil midden

is er een stem. Gij spreekt, maar andersom: als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden.

 

Bij de kinderdiensten:

Deze maand vertellen we verhalen van het leven van Jezus voordat hij met zijn werk begon.

 

In de jongste groep het Godly Play verhaal ‘Gezichten van Christus’ over de doop van Jezus en zijn tocht door de woestijn. Deze groep blijft tot het einde van de kerkdienst in de Godly Play ruimte. Na afloop van de kerkdienst kunt u uw kind daar weer ophalen.

 

De oudste kinderen horen een verhaal over de ontmoeting van Jezus met satan in de woestijn. Jezus verblijft in de woestijn zonder eten en drinken. Wat een uitdaging is dat! Dan komt satan…

 

De oudste groep komt wel terug in de kerk.