Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 17 MAART 2024
-5e zondag in de Veertigdagentijd-
“Judica” “Verschaf mij recht, o God” (Ps.43:1)
Voorganger: ds. Arlette Brabander- Schuytvlot
Ouderling: Emilie Schreuder
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Op deze 5e zondag in de veertigdagentijd lezen we uit Johannes (12: 20-33) over het
mysterie van de graankorrel. Ook luisteren we naar de woorden van Prediker (3: 1-11)
over de tijd. Wat is het juiste moment om te planten en te rooien? De mens werpt het
zaad in de grond. Hij gaat slapen en staat op. Hoe het werkt weet hij niet. In de
donkere aarde ontkiemt het zaad buiten hem om. Het gaat ‘van zelf’. Aan het
eigenlijke werk, het sterven in de aarde om uit te groeien tot volle vrucht, kan hij
weinig toe- of afdoen. Het gaat om hoop en vertrouwen in een goede afloop.

Bij de kinderdienst:
Hoe laat je zien dat je van iemand houdt? Hoe laat een ander jou merken dat hij of zij
van jou houdt? En wat betekent het als je een ander kunt vertrouwen? Petrus, een van
de leerlingen van Jezus, laat ons zien dat ‘houden van’ en ‘vertrouwen’ voor hem een
weg van vallen en opstaan is. Hij zou wel willen liefhebben als Jezus dat kan en doet,
maar het lukt de ene keer beter dan de andere.
Vandaag lezen wij uit Mattheus 26 waarbij Jezus gevangen wordt genomen en Petrus
dit probeert te verhinderen. Waarom mag Petrus Jezus niet verdedigen en waarom laat
Jezus zich gevangen nemen?