ZONDAG 16 FEBRUARI 2020
Sexagesima
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: André Suurmond
Organist: Geerten van de Wetering
Matthijs Koene – Panfluit
In deze dienst wordt aan 2 dopelingen de doop bediend.

 

Bij de dienst: In de joodse traditie is het aanbreken van de messiaanse tijd verbonden met de terugkeer van de profeet Elia. Daarom zeggen in het evangelie sommigen over Jezus: ‘Het is Elia’. Anderen brengen de profeet in verband met Johannes de Doper. Maar wie is die Elia eigenlijk? Als een van de vroege profeten treedt hij op in de tijd van koning Achab, zijn grote tegenstrever, die de Baälverering introduceert. Na de nodige confrontaties komt er een einde aan Elia’s missie. In het laatste verhaal uit deze serie draagt hij zijn profetentaak over aan zijn opvolger Elisa. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot.

Bij de kinderdiensten:
In de periode tot aan de 40 dagen tijd vertellen we verhalen over de werken van Jezus.
Bartimeus is blind en toch weet hij dat Jezus in de buurt is. Wat een bijzondere ontmoeting wordt dat!
Voor de oudste kinderen is dit een nieuw Godly Play verhaal. Zij blijven tot het einde van de kerkdienst achter de witte muur. Na afloop van de kerkdienst kunt hen daar weer ophalen. De jongste kinderen horen ook het verhaal over Bartimeus. Deze groep komt wel terug in de kerk.

Muziek in de dienst:
Zie toelichting op pagina 11