Ochtendgebed in kleine kring in plaats van kerkdienst
na afgekondigde richtlijnen door onze regering met betrekking op het terugdringen van het coronavirus

te beluisteren via www.kerkomroep.nl

ZONDAG 15 MAART 2020 – 3e zondag in de Veertigdagentijd –

‘Oculi’ Mijn ogen zijn gericht op de Heer (Ps. 25,15)
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering

Voor de drie diensten van maart onder deze bijzondere omstandigheden heeft Geerten van de Wetering de cyclus Three Songs geschreven. Vandaag klinkt het eerste deel: Trust

INZAMELING VAN DE GAVEN

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de noden van de kerk en de diaconale doelen die wij steunen.

  • De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71  ovv Pastoraat en eredienst
  • De diaconale collecte is voor Kies! De Sociale kruidenier is een initiatief van Voedselbank Haaglanden en Stek. De rijdende winkel zal op diverse plaatsen in Den Haag Zuidwest staan. Keuzevrijheid voor haar klanten staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf welke producten zij behoefte aan hebben. Kies! wil de keuzes van klanten bevorderen, in hun boodschappen en in de keuzes die ze maken in het leven. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
  • De derde collecte  dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71  ovv Onderhoud Monument

 

Voor meer informatie: