Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 12 MAART 2023
-3e zondag in de Veertigdagentijd-
‘Oculi’: Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer (Ps 25, 15)
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: André Suurmond
Diaken: Jan van Sloten
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de dienst:
Gedurende de Veertigdagentijd putten we uit de verhalen van het boek Exodus, vanwege daar
voorhanden woorden en beelden als slavernij, bevrijding, uittocht en doortocht. Deze grote
woorden worden in de eerste hoofdstukken onmiddellijk klein gemaakt: ze krijgen handen en
voeten in verhalen over gewone mensen, om te beginnen twee vroedvrouwen. Zij zijn de eersten
in het boek Exodus die als handelende personen met name worden genoemd. En handelen, dat
doen ze…

Bij de kinderdienst:
Wie is hij toch? Wat denken de mensen van Jezus? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we
over hem? Deze vragen staan, de weken tot aan Pasen, centraal in de kinderdienst.
Vandaag horen de kinderen het verhaal van de tempelreiniging. Waarom wordt Jezus zo boos en
wie is hij toch dat de farizeeërs zich laten wegjagen?
Voor de Juniorkids (9-11 jaar) is er Godly play in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte achter
de witte muur. Zij horen, vieren, spelen of knutselen met een Bijbelverhaal. Vandaag gaat het
over het verhaal over de bouw van de eerste tempel; een ruimte waar de mensen dichtbij God
kunnen komen. De Juniorkids blijven tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte
De jongste kinderen komen wel tijdens de collecte terug