ZONDAG 12 JANUARI 2020

1e Zondag na Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Rienk Lanooy

Ouderling: Marchien Holtrop

Diaken: Veronica de Lange

Organist: Iddo van der Giessen 

 

Bij de lezingen: In de joodse traditie is het aanbreken van de messiaanse tijd verbonden met de terugkeer van de profeet Elia. Daarom zeggen in het evangelie sommigen over Jezus: ‘Het is Elia’. Anderen brengen de profeet in verband met Johannes de Doper. Maar wie is die Elia eigenlijk? Als een van de vroege profeten treedt hij op in de tijd van koning Achab, zijn grote tegenstrever, die de Baälverering introduceert. Het gaat tussen hen soms hard tegen hard. Elia wijst de koning op zijn ontrouw aan de God van Israël en Achab probeert de profeet het zwijgen op te leggen. Vandaag het eerste verhaal waarin Elia optreedt, 1 Koningen 17.

Bij de kinderdiensten: Deze maand vertellen we verhalen van het leven van Jezus voordat hij met zijn werk begon.

Vandaag het verhaal van Anna en Simeon. Zij ontmoeten Jozef en Maria en het kind Jezus in de tempel. Al deze mensen zijn in de tempel met een reden. Wil je weten waarom?  Voor de jongste groep is dit een nieuw Godly Play verhaal.  De oudste kinderen horen ook een verhaal over Anna en Simeon.  De kinderen komen terug in de kerk om het avondmaal te vieren.