Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 12 FEBRUARI 2023
Dienst van Schrift en Tafel
Sexagesima
100 jaar Kloosterkerkkoor
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: André Meijster
Diaken: Erwin Petersen
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor m.m.v.
Tinka Regter, Viool 1
Judith Heeren, Viool 2
Rosalinde Kluck, Altviool
Hans Woudenberg, Cello
Jussif Barakat, Contrabas
o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:
Niet lang nadat de Duinoordkerk in 1920 werd gebouwd, kwam er ook een koor dat in
1923 de status kreeg van de vereniging Het Duinoordkerkkoor en daarmee de voorloper
werd van het Kloosterkerkkoor. Vandaag vieren we dat dat 100 jaar geleden is en de
feestelijke dienst van vandaag vormt de opmaat naar meer festiviteiten in de maand juni.
Vanaf het begin hadden de gemeentezang en de koorzang een belangrijke plaats in het
liturgische leven van de Duinoordkerk en later in de Kloosterkerk, niet als omlijsting
maar als wezenlijk onderdeel van de liturgie. Dat geldt ook voor de koormuziek van
vandaag. Mozarts Misericordias Domini gaat terug op Psalm 89: ‘Van uw liefde wil ik
eeuwig zingen’ en die liefde komen we ook tegen in het evangelie naar Johannes.

Bij de kinderdiensten:
In januari en februari is er Godly play in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte achter
de witte muur. Je hoort, viert, speelt of knutselt met een bijbelverhaal.
Vandaag hoor je het vervolg op de zeven grote geschenken [licht, water, droog land, zon
en maan etc.] . Wat eerst één was [God en de mensen, Adam Eva] valt uiteen. Hoe nu
verder?
Dit Godly play verhaal is voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool.
De kinderen keren terug in de kerk om het avondmaal mee te vieren.