Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

ZONDAG 17 OKTOBER 2021

21e zondag na Pinksteren

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Marja Flipse

Ouderling: Astrid Poot

Diaken: Herman Fledderus

Organist: Geerten van de Wetering

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de dienst:

Nog steeds staan we wat te schutteren met onze ellebogen, halve buigingen en

uitgestoken handen die stuiten op een ‘boks’. Elkaar aanraken is voorbehouden aan een

kleine kring. In de evangelieverhalen is die schroom er niet. Jezus raakt mensen

voortdurend aan, lijfelijk, maar ook door wat hij zegt en doet. Andersom gebeurt

trouwens ook: mensen raken Jezus aan en hopen daar kracht uit te putten.

In de verhalen van vandaag ontmoeten we twee mannen die, gezien hun aandoening, in

quarantaine zouden moeten zitten. Maar ze gaan niet bij de pakken neerzitten en zoeken

hulp. De eerste verwacht een aanraking, maar wordt ‘hands-free’ genezen; de tweede

wordt juist aangeraakt, al had hij daar nauwelijks op durven hopen.

 

Bij de kinderdiensten:

Vandaag sluiten we de cyclus Godly Play verhalen van dit seizoen af. De afgelopen

weken draaide het om dicht bij Jezus komen. Jezus raakt kinderen en volwassenen

aan, met zijn handen of door wat hij zegt en doet. Soms wil iemand hem aanraken, en

dat mag ook.

In het verhaal van vandaag komen heel veel mensen voor. Ook kinderen. Zij staan in

een grote kring rond de tafel. Aangeraakt worden gebeurt niet alleen één op één. Met

z’n allen aan tafel gaan – ook dat raakt je.

Bij de orgelmuziek:
Op 16 oktober 1621, gisteren 400 jaar geleden, overleed een van Nederlands grootste
componisten: Jan Pieterszoon Sweelinck. Sweelinck, meester van het contrapunt,
schreef veel orgel- en klavecimbelwerken, maar ook vocale kerkmuziek, zoals de
koorbewerkingen bij de 150 Geneefse psalmen, een muzikaal monument. Voldoende
reden dus om zijn muziek vandaag te laten klinken. Sweelincks muziek mag in onze
tijd als ‘oude muziek’ bekend staan, in zijn tijd was het vernieuwend. De kerk is al
eeuwenlang een van de plaatsen waar nieuwe muziek tot klinken komt. Vanochtend
begint daarom met muziek van de ’20e-eeuwse Sweelinck’, componist Daan Manneke.
In zijn Evocazione resoneert de muziek van Sweelinck, alsook de melodie van Psalm
8, waar Sweelinck vertrouwd mee was.