Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

Over de diensten in de Stille Week
Met de dienst op Palmpasen is de Stille Week begonnen, de week waarin wij het
lijden, sterven en de opstanding van Jezus gedenken. Het evangelie naar de
beschrijving van Mattheus is daarbij onze gids.
Op Witte Donderdag merken we hoe dubbel deze avond is: een feestelijk herdenken
van de bevrijding uit de slavernij in Egypte met de pesach maaltijd door Jezus met zijn
trouwste leerlingen betekent tegelijk hun laatste samenzijn: de verwijdering tussen hen
wordt voelbaar. Het Avondmaal wordt gevierd aan de tafels op het koor van de kerk.
Op Goede Vrijdag zien we het lijden van Christus door de ogen van zijn moeder. In de
middag (12.30 uur) zullen dansers van de Dutch Don’t Dance Division facetten van
het thema ‘passie’ uitbeelden tijdens het middaggebed. Muziek van Pärt tot Bach zal
dan klinken.
Tijdens de avond van Goede Vrijdag (20.00 uur) klinkt het Stabat Mater van
Rheinberger.
In de Paasnacht kijken we vooruit naar het licht van de opstanding, klinken lezingen,
gevolgd door de doopgedachtenis en zingt het Kloosterkerkkoor.
Omdat al deze diensten een doorgaand verhaal vertellen, vormen ze eigenlijk één
dienst, die, met de Paasmorgendienst, het ‘Triduum van Pasen’, de drie dagen van
Pasen genoemd worden.

Alle diensten in de Stille Week en op Paasmorgen worden gestreamd behalve het
Goede Vrijdag Middaggebed.