De Kunstcommissie van de Kloosterkerk heeft als doel om naast muziek ook de beeldende kunst binnen kerk en liturgie een plaats te geven. Met tijdelijke exposities probeert zij de traditie voort te zetten die er in de Kloosterkerk al langer bestaat. Er komt ruimte voor het eeuwenoude gesprek tussen kerk en cultuur.

In de zomer van 2018 is er een fotografie-expositie gepland met als thema ‘De Zondvloed’. De Kloosterkerk werkt voor deze expositie samen met het Bijbels Museum in Amsterdam.

In de zomer van 2017 was de expositie ‘Goed en kwaad, Barbara Broekman kleedt de kerk’ gehouden. In aansluiting daarbij is er een serie diensten gehouden, waarin er is stil gestaan bij de jacquard geweven werken van Broekman.

Deel

Kerk, samenleving en cultuur

Literatuur

Achter één van de deuren in de ‘kloostergang’ van de kerk schuilt een kleine bibliotheek. Deze bevat voornamelijk boeken op het gebied van bijbeluitleg, theologie en levensbeschouwing. De bibliotheekcommissie zorgt
Lees verder