Vijfde zondag van Pasen: Cantate

Voorganger: ds. Barbara de Beaufort

Organist: Geerten van de Wetering

Vocaal Ensemble Kloosterkerk o.l.v. Daniël Rouwkema

Deze dienst is vooralsnog toegankelijk voor max. 30 bezoekers – aanmelding verplicht – en te volgen via het YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio), rechtstreeks of naderhand.

Gedurende de kerkdienst is er in de nevenruimtes Crèche (0 t/m 3 jaar) en zijn er kinderdiensten voor kinderen uit de basisschoolleeftijd. Jeugdkapel (12 tot 15 jaar) is er iedere eerste zondag van de maand.